L’Ajuntament de Sagunt rebrà una ajuda de la Diputació de València de 2.3 milions per a realizar obres en el municipi

La Generalitat Valenciana sol·licita a l'ajuntament l’aprovació d'un Pla Econòmic Financer que recomponga l'estabilitat econòmica del consistori perduda en l'exercici de 2014
  
La Junta de Govern de l'Ajuntament de Sagunt ha aprovat la selecció d'obres que presenta a la Diputació de València per a rebre una subvenció de l'administració provincial de 2.332.307 euros. L'Equip de Govern (Compromís, EU i ADN Morvedre) ha triat un total de 19 inversions a realitzar en manteniment, urbanisme, patrimoni històric i industrial i immobles per a ús cultural i social que tenen un pressupost total de 3’4 milions. Les obres que es realitzaran també serviran perquè l'Ajuntament genere ocupació indirecta a través de l'adjudicació dels contractes d'execució a empreses, la qual cosa complementarà la creació d'ocupació directa amb el Pla d'Ocupació Municipal de 2015, segons han explicat en la roda de premsa.

Una de les condicions per a poder accedir a aquestes ajudes és que les obres no hagen sigut adjudicades abans del primer de gener de 2015 ni més tard del 10 de desembre d'enguany. Una altra de les condicions és tenir una xifra positiva en el resultat de l'exercici de 2014 (Romanent de tresoreria positiu o superàvit) i si no es té, és necessari elaborar un Pla Econòmic Financer aprovat pel ple. 

L'alcalde, Francesc Fernàndez, ha explicat que “L'Ajuntament ha incomplit l'objectiu d'estabilitat pressupostària, ja que en 2014 es van prendre decisions que han vulnerat els objectius que marca la llei, açò ens obliga a redactar un pla econòmic financer i a modificar la llista d'inversions que inicialment estava prevista”. 

Segons ha comunicat la Direcció general de Pressupostos de la Generalitat Valenciana, el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques ha indicat que l'Ajuntament de Sagunt ha incomplit l'objectiu d'estabilitat pressupostària, segons les dades de la liquidació de 2014. Per tant, és obligatòria l'aprovació d'un Pla Econòmic Financer (PEF) amb tal de compensar la inestabilitat financera i poder accedir a l'ajuda de la Diputació de València.

El PEF suposarà una reducció de la despesa de 2015 i per a açò, certes obres incloses en el pressupost municipal passaran a estar cobertes per l'ajuda de la Diputació de València com és el cas de la reurbanització del carrer València, de les obres de la 2ª fase del barri de la Marina o de les obres de la plaça del carrer Horts i que sumen un total de 1’195.844 euros. En relació a la selecció d'inversions aprovada, l'alcalde ha declarat que: “evidentment no estan totes les obres que fan falta, no tenim suficient disposició pressupostària, i podien haver-hi moltes més però tinguem en compte que este pla econòmic i financer ens va a alliberar capacitat d'inversió en 2016 i aquelles obres que en principi teníem previstes podran realitzar-se en 2016”. 

Respecte a la negociació amb l'Oposició, l'alcalde ha explicat que “estos condicionaments i la premura de temps ens han obligat a seleccionar tot un seguit de obres algunes de les quals estan en els programes electorals dels grups de l'Oposició o en les converses que hem tingut, però no hem tingut una negociació com a tal en comissió simplement perquè no ha donat temps i per tant espere de l'Oposició que entenga esta situació i que en qualsevol cas traslladem la negociació a les obres que inclourem en els pressupostos”. 

Per la seua banda, el regidor delegat de Manteniment, José Gil, ha explicat que: “Hem intentat seleccionar obres i actuacions tant en el patrimoni històric i cultural, com a nivell mediambiental i atenent a les demandes dels veïns”.

Segons Pablo Abelleira, regidor d'Urbanisme, Patrimoni Històric i Industrial i Participació Ciutadana, “una de les prioritats és donar una nova imatge a l'entrada de la ciutat” i ha explicat que des del departament d'Urbanisme, amb la selecció d'obres, s'ha volgut d'una banda, descongestionar l'avinguda de l’Advocat Fausto Carruana, donar una nova imatge a l'entrada de Port de Sagunt, realitzant una zona verda i dos parcs nous en la zona de Biensa, així com recuperar la Gerència, en concret el terreny de darrere de l'edifici que té com a seu la Unión Musical Porteña i l'actuació en un dels xalets del recinte.

Així doncs, també ha informat d'una nova actuació del Consistori, que treballarà juntament amb una de les empreses del nou Centre Comercial L’Epicentre per a construir un boulevard que comunique la zona del mateix i de l'IES Camp de Morvedre amb l'avinguda Benjamín Franklin. “Esta unió és una oportunitat molt bona per a executar una obra, ja que l'Ajuntament hauria de pagar solament el 20% del total, és a dir, solament l'asfaltat i l'enllumenat públic”, ha informat Abelleira. 

D'altra banda, el regidor d'Urbanisme ha exposat que “les obres en la rotonda de la Ronda Nord de Port de Sagunt, es retarden fins a gener, ja que hem fet tot el possible, però els terrenys encara no estan a disposició municipal”.

Guillermo Sampedro ha volgut fer una balanç dels 100 dies de l'Equip de Govern ja que ha explicat que “amb aquesta subvenció de Diputació hem marcat les prioritats del nou govern, invertint en la gerència, espais públics i cívics i en la recuperació del patrimoni. Volem recuperar el xalet de la Gerència que se situa darrere de la Unión Musical Porteña, i condicionar-ho per a ús municipal per al pròxim any. Açò no és una venda de fum, és un compromís electoral que anem a complir. També volem crear un espai cívic en la zona de San Francisco de Borja o Els Vents”. 

Tal com ha assenyalat Guillermo Sampedro, les obres s'han repartit de manera equilibrada territorialment: “hi ha set actuacions en Port de Sagunt, cinc a Sagunt, dos en internúcleos i altres dos en tota la ciutat”. Sampedro ha conclòs que “l'objectiu és reforçar el patrimoni històric i industrial i generar espais per a la ciutadania”.

Propostes d'inversió definitives

El següent quadre desglossa les propostes d'inversió:
 
PROPOSTES D’INVERSIÓ DEFINITIVES
EXPT.
 NOM OBRA- Definir programa
IMPORT sns IVA
IVA
TOTAL IVA INC.
 
Urbanització Barri de La Marina
 
320.272,31
67.257,19
387.529,50
 
Urbanització carrer Valencia
 
509.080,45
106.906,89
 
Urbanització plaça al solar del carrer Horts
 
158.948,43
33.379,17
192.327,60
4/14-C
Temple de Diana-obra
 
61.983,47
13.016,53
75.000,00
Temple de Diana-direcció
 
2.000,00
420,00
2.420,00
Temple de Diana-arqueologia
 
1.200,00
252,00
1.452,00