L'Ajuntament de Sagunt trau a licitació 16 llocs de venda vacants dels mercats de Sagunt i Port de Sagunt

El termini de presentació d'ofertes és fins al 20 de febrer i enguany la delegació de Comerç i Mercats va iniciar una sèrie d'activitats que ajuden a la revitalització comercial


L'Ajuntament de Sagunt ha tret a licitació setze llocs de venda vacants dels mercats municipals de Sagunt i Port de Sagunt, nou en el mercat del nucli de Sagunt i set en el mercat del Port de Sagunt, mitjançant concessió administrativa demanial. Enguany la delegació de Comerç i Mercats va iniciar una sèrie d'activitats que ajuden a la revitalització comercial dels mercats municipals del municipi. El termini de presentació d'ofertes és fins al 20 de febrer. Els interessats poden assessorar-se a través de l'Agència de Foment de la Innovació Comercial (AFIC) de l'Ajuntament de Sagunt.

La regidora delegada de Comerç i Mercats, Concha Peláez, ha explicat que “amb aquesta campanya volem informar i donar a conèixer les possibilitats comercials dels nostres mercats municipals, per a totes les persones que estiguen pensant a iniciar-se en l'activitat comercial o els que mai ho han pensat i poden veure ací una oportunitat d'ocupació”

La regidora delegada de Contractació, Laura Casans, ha explicat que “hem llançat aquest nou procediment perquè aquest equip de Govern té com una de les seues prioritats ajudar i recolzar al comerç, en aquest cas als mercats municipals i impulsar l'activitat econòmica i la possibilitat de crear noves ocupacions”

L'ajuntament trau a licitació aquests espais públics, evitant, d'aquesta forma, espais buits, dinamitzant l'activitat dels mateixos, millorant així la imatge d'aquests equipaments convertint-los en moderns mercats minoristes especialitzats de proximitat i donant per tant una oportunitat de negoci a la ciutadania en general. 
Per a açò, des de la delegació de Comerç s'ha dissenyat una campanya publicitària consistent a donar a conèixer l'existència d'aquests llocs de venda en els mitjans de comunicació (premsa i ràdio), així com en la col·locació de cartells i repartiment de “flyers” o pamflets en els llocs públics de gran concurrència amb l'objecte que es divulgue al màxim aquesta licitació i que els ciutadans siguen coneixedors de la mateixa. A més, en cadascun dels mercats municipals del municipi hi haurà personal encarregat d'assessorar i informar als interessats.

En la web municipal www.aytosagunto.es i en la web del portal del comerciant de l'Ajuntament de Sagunt es pot consultar el plec de clàusules administratives per a accedir a la licitació amb informació sobre requisits, tramitacions i procediment. En els plecs també s'assenyala el tipus d'activitats comercials a implantar en els llocs de venda: fruites i verdures, peixos i congelats, alimentació seca, productes làctics, herboristería, dietètica, productes naturals, llegums, pastes cuites, productes ecològics, llaminadures, productes de comerç just, ferreteria, arranjaments i componiments, menjades per a portar, etc.