L'Ajuntament de Sagunt trau a licitació parades vacants dels mercats municipals de Sagunt i Port de Sagunt

El consistori ha tret un total de vint-i-sis llocs de venda vacants, catorze en el mercat de Sagunt, i dotze en el mercat municipal de Port de Sagunt
 
 
L'Ajuntament de Sagunt ha tret a licitació vint-i-sis llocs de venda vacants dels mercats de Sagunt i Port de Sagunt, catorze en el mercat municipal del nucli de Sagunt i dotze en el mercat del Port de Sagunt, mitjançant concessió administrativa demanial.

El regidor delegat de Mercats, Sergio Moreno, ha destacat que “Amb aquesta campanya volem informar i donar a conèixer les possibilitats comercials dels nostres mercats municipals a totes aquelles persones que estiguen pensant a iniciar-se en l'activitat comercial i també a aquelles altres que encara que mai ho han pensat puguen veure en ells una oportunitat d'autoocupació”.

Amb la finalitat d'iniciar l'any 2016 una sèrie d'activitats que ajuden a la revitalització comercial dels mercats municipals del municipi, l'ajuntament trau a licitació aquests espais públics, evitant d'aquesta forma, llocs buits, dinamitzant l'activitat dels mateixos, millorant així la imatge d'aquests equipaments convertint-los en moderns mercats minoristes especialitzats de proximitat i donant per tant una oportunitat de negoci a la ciutadania en general.

L'Ajuntament de Sagunt ha dissenyat una campanya publicitària consistent a donar a conèixer l'existència d'aquests llocs de venda en els mitjans de comunicació (premsa i ràdio) així com en la col·locació de cartells i repartiment de cartells en els llocs públics de gran concurrència amb l'objecte que es divulgue al màxim aquesta licitació i que els ciutadans siguen coneixedors de la mateixa. A més en cadascun dels Mercats municipals del municipi hi haurà personal encarregat d'assessorar i informar al ciutadà interessat. 

El procediment de presentació d'ofertes s'estén fins al 21 de març de 2016, amb el que qualsevol emprenedor que vulga optar a la concessió d'algun d'aquests llocs, pot assessorar-se a través de l'Agència Afic de l'Ajuntament de Sagunt, sobre aspectes tals com a obligacions legals, o informació general sobre creació d'empreses. Cal destacar que el criteri d'adjudicació serà sobre la base de l'oferta econòmica més avantatjosa supeditada a l'abast del mix comercial idoni establit per a cada mercat.

En la web municipal www.aytosagunto.es  i en la web del portal del comerciant de l'Ajuntament de Sagunt es pot consultar el plec de clàusules administratives per a accedir a la licitació amb informació sobre requisits, tramitacions i procediment. En els plecs també s'assenyala el tipus d'activitats comercials a implantar en els llocs de venda objecte de licitació, sent algunes de les activitats autoritzades les següents: fruites i verdures, peixos i congelats, alimentació seca, productes làctics, dietètica, productes naturals, llegums, pastes cuites, productes ecològics, llepolies, productes de comerç just, ferreteria, menjades per a portar, etc.