L'Ajuntament inicia un nou procediment “la fallada” com a mesura de foment d'ocupació en els mercats exteriors fixos

Els interessats podran presentar la sol·licitud fins al 24 d'abril de 2015 per a ocupar un dels llocs oferits
 
 
L'Ajuntament de Sagunt inicia el procediment de concessió de les autoritzacions per a la venda no sedentària, ocupacions provisionals, més conegut com la “fallada”, en els mercats municipals exteriors fixos de Sagunt i Port de Sagunt. Mitjançant aquest procediment les persones que actualment no tenen un lloc en els mercats exteriors del municipi podran ocupar un dels 25 llocs acordats i que ofereix el consistori: 20 de venda de productes variats i 5 de fruites i verdures. Els interessats podran presentar la sol·licitud fins al 24 d'abril de 2015.

Aquesta nova iniciativa es realitza per primera vegada en la ciutat i té com a finalitat potenciar els mercats de venda no sedentària del municipi. El nostre és un dels pocs municipis de la Comunitat Valenciana que compta amb aquest procediment. Segons ha explicat la delegada de Comerç i Mercats de l'Ajuntament de Sagunt, Concha Peláez, “aquest nou procediment ha sigut fruit del consens amb els representants dels mercats de venda no sedentària del nostre municipi i de la pròpia associació de venedors de Sagunt i Port”. A més, ha afegit: “Des de l'Equip de Govern hem volgut posar en marxa aquesta iniciativa perquè entenem que és una manera de crear ocupació per a les persones que ja es dediquen a aquesta activitat i no tenen un lloc fix o per als quals es vulguen iniciar en la mateixa aprofitant els llocs vacants que habitualment es generen en els mercats exteriors per absències o baixes dels propis titulars”.

L'Ajuntament de Sagunt ha elaborat unes bases per a la formació d'una “borsa d'ocupació temporal excepcional” amb la finalitat d'ocupar els llocs de venda que queden vacants durant el funcionament normal dels mateixos i dels quals resulten vacants en la base de dades municipal. En aquestes bases s'especifiquen totes les dades per a formar part de la borsa: nombre de llocs a ocupar, data de presentació de sol·licituds, documentació necessària, procediment de selecció, barem dels mèrits, etc.

Els interessats hauran de presentar la seua sol·licitud en qualsevol dels registres municipals de l'Ajuntament de Sagunt abans del dia 24 d'abril de 2015 juntament amb la documentació que es detalla en les bases, tant l'obligatòria com l'opcional a l'efecte de còmput de mèrits. Hauran d'acreditar el compliment dels requisits exigits per a exercir la venda no sedentària, a més d'estar inclosos en la llista d'espera i haver justificat el pagament de la corresponent taxa d'ocupació del domini públic. Tots aquests requisits estan publicats en els taulers d'anuncis, en la pàgina web del consistori i en el portal del comerciant. Els requisits han sigut redactats de conformitat amb la nova Ordenança de Venda No Sedentària adaptada a la directiva europea.