L'Ajuntament insta la Conselleria d'Educació a la implantació d'especialistes d'Educació Especial en els Cicles d'FP

Així mateix, es reclamar también que es dissenyen itineraris que s'adapten als different ritmes i circumstàncies de l'alumnat i d'esta manera, facilitar la implantació de les different adaptacions, la inclusió educativa i la inserció sociolaboral

El Ple Municipal de l'Ajuntament de Sagunt, en la seua sessió ordinària del mes de maig, ha aprovat per unanimitat una declaració institucional proposta per tots els grups polítics sobre la implantació d'especialistes en Educació Especial en cicles de formació professional. La declaració va ser llegida pel secretari general de l'Ajuntament.

Tal com s'argumenta en el text, «a la Comunitat Valenciana actualment no es contempla la dotació de docents de l'especialitat de pedagogia terapèutica (PT), d'audició i llenguatge (Al) i educadors en els ensenyaments postobligatoris. Per tant, en FP, no es pot comptar amb eixe reforç especialitzat». Al que afig: «Hem de començar per un canvi de mirada, entendre el concepte d'inclusió i deixar de costat la integració, potenciant encara més si cap eixa voluntat de millorar i formar-se. És de vital importància introduir noves estratègies d'aprenentatge on s'aplique una educació personalitzada (l'avaluació també) i un disseny universal d'aprenentatge (DUA). És la nostra responsabilitat abraçar la diversitat com una oportunitat d'aprenentatge, no sols per a nosaltres, sinó també, i més important encara, per a tot l'alumnat, perquè tots i totes som diversos».

D'eixa manera, s'ha acordat instar la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport perquè adeqüe les programacions didàctiques als diferents ritmes, estils i capacitats d'aprenentatge i la planificació de les unitats didàctiques i les activitats curriculars en diferents nivells d'amplitud, la utilització de diverses metodologies, formes de representació i d'expressió, activitats i instruments d'avaluació, per als i les alumnes  amb necessitats educatives especials.

També, se sol·licita l'adequació de la metodologia i de les estratègies organitzatives que els centres determinen, dutes a terme amb suport ordinari. Es tracta d'una mesura organitzativa que ha d'articular l'equip directiu del centre, gestionant els recursos addicionals (hores de desdobles, crèdits horaris, reducció horària de càrrecs de cooordinació, hores addicionals del PAM...), per als i les alumnes amb necessitats educatives especials.

Així mateix, es reclama que es dissenyen itineraris que s'adapten als diferents ritmes i circumstàncies de l'alumnat i, d'esta manera, facilitar la implantació de les diferents adaptacions, la inclusió educativa i la inserció sociolaboral: oferta parcial, acreditació de competències professionals, ampliació del nombre de convocatòries, per als alumnes i alumnes amb necessitats educatives especials.

A més, es demanda també l'ampliació i flexibilització de la duració d'un cicle formatiu. És a dir, que un mòdul professional puga desenvolupar-se en dos cursos en lloc d'en un sol curs, sense que això implique la repetició del mòdul ni la pèrdua de cap convocatòria, per als i les alumnes amb necessitats educatives especials.

Tal com explica en el text argumentatiu, es requerix també la implementació d'unitats específiques d'educació especial (Aules obertes) en tots els centres que cursen estudis de formació professional i amb major rellevància en els nous centres integrats de formació professional de la ciutat.

I, finalment, es prega que els nous cicles formatius que es vagen instaurant en els centres educatius de la ciutat tinguen en compte les necessitats educatives especials i siguen concordes a les noves necessitats actuals de la industria de la localitat.