L’Ajuntament obri un nou termini participatiu sobre l’avantprojecte de l’ordenança de subvencions per al foment de la participació ciutadana

Les aportacions s’han de remetre abans del dilluns, 7 de febrer, per mitjà de qualsevol canal oficial com la seu electrònica o la bústia de correu electrònic participació.ciutadana@aytosagunto.es

La delegació de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Sagunt enceta un nou termini de participatiu d’audiència i informació pública amb la publicació en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l'avantprojecte d'ordenança que inclou gran part de les propostes presentades en la primera consulta pública de participació l’any passat. 

 

Esta iniciativa naix amb la voluntat de millorar les bases reguladores de subvencions per al foment de la participació ciutadana aprovades pel Ple de la Corporació Municipal en 2016, la delegació de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Sagunt va posar en marxa l’any passat, 2021, un procés de consulta publica prèvia a la modificació d’estes bases reguladores.

 

Per tant, s’establix  un termini de 30 dies hàbils, des de l'endemà al de la seua publicació,  per a que les entitats, organitzacions, o associacions que representen els drets o els interessos legítims  que resulten afectats per la futura norma reglamentària, puguen fer arribar les seues opinions i propostes sobre el projecte de l'ordenança, per mitjà  de la bústia de correu electrònic participació.ciutadana@aytosagunto.es, així com per qualsevol altre canal oficial, com per exemple la seu electrònica de l’Ajuntament. Les aportacions han de remetre’s abans del dilluns, 7 de febrer.

 

La regidora del departament de Participació Ciutadana, Ana María Quesada, ha explicat que des de la delegació s’han clavat de ple en un nou procés participatiu: «Ens trobem en la fase d’audiència pública de l’avantprojecte de l’ordenança que regula les subvencions que es concedixen des d’esta delegació. El nostre major desig és que es facen el major nombre d’aportacions possible i que les associacions participen. Tenim una gran força associativa en el nostre municipi. És ben cert que estos dos anys estan sent complicats perquè moltes activitats no es poden realitzar però el que sí que hem constatat és que les associacions han tingut sempre una projecció pública de realitzar activitats cap a la ciutadania i una gran part han pogut seguir mantenir-les en funció de les restriccions sanitàries de cada moment. Al que ha afegit: «Volem agrair a eixes associacions que realitzen estes tasques, ja que tot el treball que desenvolupen el fan sempre d’una manera desinteressada i, també, agrair-los que participen en este procés participatiu d’actualitzar la nostra ordenança». 

 

 

En la primera consulta pública que es va realitzar, qualsevol entitat municipal o ciutadania en general va poder fer arribar les seues opinions i propostes sobre els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seua aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.