L’alcalde de Sagunt reivindica Parc Sagunt II com a Zona Logística Prioritària

L’alcalde ja ha demanat diferents reunions per posar en marxa Parc Sagunt II i destaca que, recentment, hi ha hagut una demanda per part d’una empresa de 100.000 metres quadrats que està pendent
 
Durant els últims dies estan apareixent a la premsa, informacions referents a l'ampliació de la Zona d’Activitats Logístiques de l’Autoritat Portuària de València amb ofertes de diferents municipis (Xiva, Requena, Bunyol, etc.) així com de converses amb l’APV i amb la Conselleria d’Economia.

En este sentit, Quico Fenàndez, Alcalde de Sagunt i representant de Sagunt al Consell d’Administració de L’APV ha volgut fer una sèrie de matisacions. En primer lloc, “tot i que sembla una obvietat que s’ha de repetir contínuament, Sagunt és l’Autoritat Portuària de València, és a dir, que Sagunt és tant APV com ho és la ciutat de València i Gandia, tot i que el pes de Gandia és més reduït i el de Sagunt és molt important”.
 
Fernàndez ha aclarit que “la potència del Port de Sagunt encara està lluny d’arribar al seu límit. Encara tenim, de fet, un moll en la zona oest de la segona Dàrsena per acabar, és a dir, que el Port de Sagunt, el qual comença a ser molt competitiu, té molt de recorregut”.
 
Per altra banda, Quico Fernàndez ha puntualitzat que “la Zona d’Activitats Logístiques que es va dissenyar i projectar al costat del Port de València, s’ha demostrat, com ja alguns van indicar en el seu moment, què és un fracàs perquè és una àrea molt reduïda, molt oprimida i en una zona molt sensible i que, per tant, ningú ho posa en dubte, ni tan sols aquells que en el seu dia la varen impulsar, no serveix per al futur del Port de València”.
 
“A Sagunt, tenim una disponibilitat de més de 6 milions de metres quadrats que ja tenen una classificació i que permeten ja la seua expropiació, és a dir, que en estos moments (i així ho ha assenyalat també el president de l’APV, com no podria ser d’altra manera) la zona que immediatament ha de servir com àrea d'activitats logístiques és Sagunt” ha continuat explicant l’alcalde.
 
La Zona d’Activitats Logístiques de l’APV, la qual es troba dins de València, està actualment en període d’exposició pública. En este sentit, l’Alcalde de Sagunt ha afirmat que “la zona d'activitats logístiques es Sagunt degut a que és la més pròxima, perquè ja està classificada, i perquè evidentment nosaltres tenim tant a dir com qualsevol altra ciutat, i a més amb el dret d’estar dins de l’Autoritat Portuària”.
 
Així mateix, Fernàndez ha plantejat i demanat diferents reunions per posar en marxa ja Parc Sagunt II. “Ja ha vingut alguna empresa esta setmana tocant a la porta, demanant 100.000 metres quadrats, i no disposem de sòl habilitat per poder fer front a esta demanda. Per tant, espere que les prioritats estiguen clares per part de tot el món, perquè és una obvietat i una evidència que no cal explicar. Entenc també que molts municipis demanen fer valdre el seu sòl tenint en compte les necessitats logístiques, però això no pot en cap cas entrar en contradicció amb les prioritats que té l’Autoritat Portuària i que són precisament el desenvolupament d’una zona que ja està manifestant la seua vocació logística que es Parc Sagunt, com ha demostrat el fet que en poc de temps el seu sòl ja està esgotat”, ha explicat l’alcalde.
 
Finalment, Quico Fenàndez ha assenyalat que “sense entrar en polèmiques innecessàries, les coses estan molt clares i jo crec que les prioritats també ho estan i, per tant, ens hem de posar a treballar en el disseny de Parc Sagunt II com una Zona d’Activitat Logística per a tota l'Autoritat Portuària de València, no només per al Port de Sagunt, sinó també pensant en el pròxim accés, perquè en realitat funcionaria com un port. Perquè la gent ens entenga, l’APV implica que tots els ingressos que es generen formen part, evidentment, de l’activitat portuària, que tota l’activitat comercial és la mateixa i que, per tant, els ports, a tots els efectes, tenen la mateixa prioritat, no és el port de València prioritari sobre el de Sagunt ni molt menys, perquè de ser així no tindria sentit que estiguérem dins de la mateixa Autoritat Portuària”.