L'alcalde i regidors de l'Ajuntament de Sagunt han recolzat als treballadors de Bosal en les Corts Valencianes

Aquest matí els diputats autonòmics han aprovat una declaració institucional de les Corts Valencianes en suport a la reindustrialització del Camp de Morvedre i de l'empresa Bosal
 
 
 
L'alcalde de l'Ajuntament de Sagunt, Sergio Muniesa; els regidors de l'Equip de Govern del Grup Municipal Popular, Concha Peláez i Paco Villar; els regidors del Grup Municipal Socialista, José Luis Chover i Natalia Antonino; els edils del Grup de Compromís, Quico Fernández i Teresa García, el regidor d'Iniciativa Porteña, Manuel González; i la regidora d'Esquerra Unida, Nerea Almiñana; han recolzat avui als treballadors de Bosal en les Corts Valencianes, ja que aquest matí tots els grups parlamentaris han aprovat una declaració institucional per a la reindustrialització del Camp de Morvedre. També han estat acompanyats dels diputats autonòmics Jorge Bellver, Alfredo Castelló (exalcalde de l'Ajuntament de Sagunt) i Enric Morera, entre uns altres. 
 
El text íntegre de la declaració, llegida pel president dels Corts, Alejandro Font de Mora, és el següent:
 
“La Comarca del Camp de Morvedre està patint de manera gradual la desaparició d'empreses vinculades a la indústria siderometal·lúrgia. La multinacional Bosal, SA, fabricadora de tubs de fuita, ha comunicat als seus treballadors el tancament de la seua planta a Sagunt, que compta amb 222 empleats. Amb aquest tancament, que s'afig a la de la recent desapareguda planta de producció de l'empresa multinacional Thyssenkrupp Galmed, SA, s'estan generant altes taxes d'atur i el consegüent impacte negatiu sobre l'economia i el territori i sobre el benestar dels seus ciutadans i ciutadanes.
 
Estem assistint a un procés accelerat de desindustrialització que cal revertir perquè la indústria juga un paper fonamental en el desenvolupament dels territoris. L'evidència empírica ens demostra que les economies amb un teixit industrial important aporten major estabilitat i factors de creixement econòmic. Per açò és imprescindible una política industrial que permeta la generació, consolidació i manteniment d'una indústria potent, amb l'objectiu d'aconseguir l'impuls d'un nou model de creixement, basat en la sostenibilitat econòmica, social i ambiental.
 
Per tot l'exposat,
 
Els Corts insten al Consell a:
 
1. Actuar coordinadament amb el Govern de l'Estat i els interlocutors socials perquè, de forma urgent, es desenvolupe dins dels plans previstos per les diferents administracions la reindustrialització de la comarca del Camp de Morvedre amb accions efectives que facen possible mantenir i créixer l'activitat industrial en la zona.
 
2. Donar suport amb tots els instruments disponibles per les administracions, tant financers com a laborals, una solució que mantinga l'activitat industrial en la planta de producció de l'empresa Bosal a Sagunt.”