L'avanç de la liquidació de l'exercici 2014 preveu un superàvit de 6'75 milions de euros

L'alcalde ha avançat que es destinaria a un altre pla d'ocupació. Ha destacat que aquest resultat ha sigut fruit de la bona gestió i que s'ha gastat menys del que es ingressa


L'alcalde de Sagunt, Sergio Muniesa, ha avançat que en 2015 l'ajuntament podrà portar avant un tercer pla d'ocupació per a ajudar a les famílies més necessitades del municipi, gràcies al superàvit previst de l'exercici de 2014. Muniesa ha presentat al costat de la delegada d'Hisenda, Tania Ortiz, l'avanç de la liquidació del Pressupost Municipal de 2014 que llança un superàvit de 6'75 milions d'euros. 

L'alcalde de Sagunt ha destacat que aquest superàvit és fruit de la bona gestió: “Aquest avanç de la liquidació del pressupost revela la bona gestió realitzada, que ens permet mantenir, com en anys anteriors, la plenitud en la prestació de serveis. D'aquesta manera, mantenim la qualitat dels serveis i ens podem dedicar a aqueixes qüestions del dia a dia que més preocupen a la gent, com són la prestació social i l'educació. Tot açò sense deixar de prestar ni un sol servei i tenint en compte que a més hem reduït la taxa de brossa i el tipus impositiu de l'IBI i seguim amb les polítiques de “catifa roja” a l'arribada d'empreses eliminant taxes com la d'activitat o urbanística o reduint el IAE i el ICIO, per a poder crear ocupació”.
 

Per la seua banda, la delegada d'Hisenda, ha ressaltat l'augment de despesa social: “Hem augmentat les despeses en serveis socials destinats als més necessitats i ho hem fet sense augmentar el cost de la gestió”. Respecte al nou pressupost, la delegada ha manifestat que “l'any en el qual estem és important per la claredat de l'estructura pressupostària i és millor per als quals exerceixen l'oposició perquè considere que és un pressupost que pot ser vàlid per a qualsevol amb opcions a governar i en el qual tothom ha de tenir interès a consensuar”.

A més dels 6'75 milions previstos de superàvit (el superàvit ix d'una senzilla operació que és la de sumar el que li deuen al que té l'ajuntament i restar el que deu la corporació), l'avanç de liquidació presenta com a xifres més destacades uns ingressos corrents de 55'26 milions i unes despeses corrents de 46'7 milions, la qual cosa suposa un estalvi brut de 8'56 milions i un estalvi net de 5'62 milions, després de restar els quasi 3 milions d'euros destinats a pagar préstecs. Muniesa ha destacat que açò és fruit d'una premissa molt senzilla: “No gastem més del que ingressem”. 

Quant a l'evolució d'aquests dos apartats en els últims anys, Muniesa també ha destacat la consolidació dels ingressos després del descens d'anys anteriors. Si en 2014 han baixat respecte a 2013 ha sigut per la reducció de transferències d'altres administracions i per que en 2013 van augmentar els ingressos per pagaments per qüestions urbanístiques d'aprofitaments en algun sector. Pel que fa a les despeses corrents, es reflecteix una reducció en els últims anys que ha quedat en 46'7 milions: “Molt allunyat dels 52 milions de 2010, la qual cosa ve a significar la disciplina pressupostària en totes les àrees de gestió de l'ajuntament, alhora que prestem tots els serveis i mantenim l'ocupació de tots els treballadors de l'ajuntament, als quals vull agrair l'esforç que han realitzat per a poder seguir prestant els serveis de qualitat”, afig Muniesa. També ha assenyalat que hi ha hagut un increment de despeses en 2014 respecte a l'any anterior a causa de l'increment de subvencions dutes a terme en àrees productives com en comerç, emprenedors, o l'aposta decidida pel Benestar Social.

L'alcalde de Sagunt també ha ressaltat l'estalvi aconseguit amb la reducció dels interessos del deute:”Hem fet modificacions en l'apartat financer per a reduir els interessos que generen els préstecs que té l'ajuntament i hem aconseguit una reducció d'al voltant de 300.000 € que dediquem a benestar social, educació, etc.”. Altres apartats que reflecteixen un balanç positiu són el de la reducció en el termini de pagament a proveïdors i el finançament afectat, així com la millora en l'apartat de dubtós cobrament i en el romanent de tesoreía. Finalment, millora i s'avança en el Pla d'Ajust que planteja per a 2022 l'objectiu de dèficit zero, amb el que ja són tres exercicis consecutius amb superàvit.