L'Equip de Govern encarrega l'actualització del projecte de restauració del fortí del Grau Vell i de l'avantprojecte museogràfic

El contracte s'ha adjudicat a l'arquitecta Maria Josefa Balaguer per un pressupost de 3.085,50 € IVA inclòs
Imagen 1Imagen 2

En l'última Junta de Govern, es va acordar l’adjudicació del contracte menor de serveis per a l'actualització del projecte de redacció bàsic i d'execució de la restauració d'elements de la fortificació del Grau Vell de Sagunt i l'avantprojecte museogràfic de tematització interior.

Es tracta d'un immoble amb categoria de Bé d'Interès Cultural, i per es este motiu, és la Consellería de Cultura qui autoritza la revisió d'este projecte, cobrint les necessitats d'actualitzar el projecte de l'any 2008 al 2017, aplicant la normativa vigent ja que, l'anterior autorització va caducar en 2009 al no iniciar-se les actuacions.

L’alcalde de Sagunt, Quico Fernández, ha declarat que “continuem avançant en la definició del projecte per l’actuació en el Grau Vell. Des de l'Autoritat Portuària de València s’han posat en contacte amb Ports de l’Estat i hi ha una actitud receptiva a esta inversió per a la posada en valor d’un dels jaciments més importants que hi ha en la nostra ciutat i probablement també en el conjunt de l’Estat. Dos ports antiquíssims, un d’ells el més antic, que ja va ser excavat arqueològicament i que té una degradació i un estat d’abandonament indecents, i per altra banda el que és el fortí de la torre del Grau Vell el qual ha de ser objecte d’una rehabilitació integral.

El contracte s'ha adjudicat a l'arquitecta Maria Josefa Balaguer Dezcallar, la redactora del projecte original, per un pressupost de 3.085,50 € IVA inclòs. Per la seua banda, l'arquitecta disposa d'un termini d'execució de dues setmanes per a la redacció de la revisió i actualització del projecte.

Fernández ha continuat assenyalant que “fins ara, ací pràcticament no s’ha invertit ni un cèntim i nosaltres ja li plantejarem a l’APV, en el marc del conveni que se signà i que ha sigut «paper banyat» que havíem de recuperar este compromís i que no podia demorar-se a una futura ampliació del port sinó que era una necessitat i ara el que estem fent és definir més el projecte tal i com ens han demanat perquè puga considerar-se la seua execució en els pròxims temps. També tenim pendent la concessió, per part del Ministeri responsable en Costes, de tot este espai que tindrà no sols l’objectiu de recuperar el jaciment arqueològic i la torre sinó també de dignificar tot un barri molt singular i històric dins de la nostra ciutat i que mereix, jo crec, una millor atenció”.