L’Equip de Govern investiga la situació i l’ús de més de 40 mòbils municipals d’alta gama

El regidor d’EU, Guillermo Sampedro, fa públiques les sospites de què exregidors i exregidores, i fins i tot familiars seus, encara no han tornat els telèfons


(De esqa. a drta.) Els regidors Sergio Moreno (ADN Morvedre), Pepe Gil (Compromís) i Guillermo Sampedro (Esquerra Unida)
L’Equip de Govern actual de l’Ajuntament de Sagunt, Compromís, Esquerra Unida i ADN Morvedre, ha fet public hui que l’anterior Equip de Govern del Partit Popular va fer gestions per a què Vodafone lliurara des de gener de 2014 a maig de 2015 a l’ajuntament un total de 40 mòbils d’alta gama (iPhone 5, iPhone 6 i Samnsung Galaxy 6), a més d’altres models a canvi de contractar al menys 60 noves línies de les quals no s’ha fet ús i per les quals s’estaven pagant més de 1.000 euros mensuals i amb una permanència d’un any. Cada unitat mòbil està valorada, segons la marca i model, entre 400 i 900 euros.

El regidor delegat de Patrimoni i Contractació, Pepe Gil, ha explicat que l’actual Equip de Govern ha pogut negociar amb Vodafone la baixa d'eixes línies, ja que de no haver sigut així, la despesa anual haguera arribat aproximadament a 13.000 euros.

Com ha argumentat, durant la passada legislatura s’adquiriren gratuïtament com a contraprestació, des d’Alcaldia, alguns terminals mòbils d’alta gama i altres elements de suport tecnològic per tal de facilitar el treball dels regidors i el personal dedicat al seu suport i assessorament, únicament en el compliment de les seues funcions públiques.

A mi i a l’Equip de Govern, ens resulta prou desagradable fer esta roda de premsa perquè ve a reflectir la situació en què l’ajuntament en algunes coses ha fet deixadesa de funcions al no registrar les coses de la forma en què s’havia de fer. En particular anem a centrar-nos en l’ús i l’abús que s’ha fet de la distribució d’equipaments de telefonia mòbil i alguna tablet per l’anterior Equip de Govern”, ha dit el regidor als mitjans de comunicació.

En un document escrit, l’Equip de Govern afirma que d'aquesta manera, a partir de la informació facilitada per VODAFONE, es constata que durant la passada legislatura, des de l'Alcaldia i per mitjà de gestions de l'anterior delegat de Noves Tecnologies es van adquirir terminals telefònics d'alta gama i altres elements de suport tecnològic que a dia d' avui encara no han sigut localitzats, ja que encara no formen part de l’inventari de béns municipals. L’Equip de Govern ha afirmat que en cas que els telèfons mòbils inventariats no aparegueren, es prendran les mesures legals oportunes.

Per tal de poder conéixer qui disposa d'aquests equips mòbils, des de Patrimoni i Contractació s'ha instat als caps de departament i als portaveus dels grups polítics a què faciliten la informació necessària per al correcte inventari dels mateixos, incloent-hi la informació relativa als regidors i alliberats de l'anterior corporació.

 

"La no devolució del material tecnològic per part d'antics càrrecs suposa un fet greu d'usurpació patrimonial o apropiació il·legitima de béns públics"

Gil ha declarat que: “La no posada a disposició del material tecnològic per part d’antics càrrecs, suposa un fet greu d’usurpació patrimonial o apropiació il·legítima de béns públics, per ser destinats a usos particulars, la qual cosa és absolutament inadequada i suposa l’incompliment explícit de l’ordenament jurídic que regula el patrimoni de les administracions públiques”.
El regidor d’Esquerra Unida, Guillermo Sampedro, ha declarat que “aquest és un comportament molt poc ètic de les persones que a uns pocs dies de les eleccions, jo crec que pensant que anaven a conservar l’Alcaldia, contractaren eixes línies de telefonia noves per a poder disposar d'allò que jo entenc que és un capritx. Els capritxos que se'ls pague cada u o cada una, perquè l’Ajuntament no està per això. Açò és propi de gent que no distingeix entre què és el seu i què és el de tots. És propi de gent que es creu que l’Ajuntament és el seu mas particular. Sospitem que n’hi ha exregidors i exregidores que ja no tenen cap vinculació amb l’Ajuntament de Sagunt que encara disposen d’aquests telèfons d’alta gama i que no els han tornat. Igualment sospitem que n’hi ha familiars d'exregidors i exregidores de l’anterior Equip de Govern que disposen de telèfons municipals que tampoc han tornat.

Hem descobert més pufos d’aquest tipus que tenen a veure amb altres departaments, que encara estem investigant i que quan tinguem més proves donarem a conéixer”.

Al cap de poques setmanes d'accedir al govern de l'Ajuntament, l'actual equip format per Compromís, ADN i EU va contactar amb la companyia adjudicatària perquè facilitara terminals per a distribuir entre els nous regidors. Sense entrar en detalls l’empresa va insistir en què no era possible facilitar telèfons mòbils, ja que el mes anterior (maig de 2015) havia lliurat a l'Ajuntament 16 terminals d'alta gama (iPhone 5, iPhone 6 i Samsung Galaxy 6) i entenia que no era possible distribuir més telèfons a cost zero.

En l'avantsala del despatx de l'Alcaldia va aparéixer una caixa de cartó amb gran quantitat de targetes de telèfon mòbil, que després de comprovar que estaven d'alta i que l’Ajuntament pagava per elles tot i no ser utilitzades es van donar de baixa, malgrat que la companyia telefònica indicava que l'acord assolit amb l’Ajuntament és que estigueren d'alta, encara sense servei 12 mesos per compensar el lliurament dels últims telèfons mòbils d'altíssima gama.

La Llei 33-03 del Patrimoni de les Administracions Públiques, té per objecte establir les bases del règim patrimonial de les Administracions Públiques, i entre els molts aspectes que regula ens indica que el patrimoni de les administracions públiques està constituït pel conjunt dels seus béns i drets, siga quina siga la seua naturalesa i el títol de la seua adquisició o aquell en virtut del qual els hagen sigut atribuïts i obliga les administracions públiques a inventariar els béns i drets que integren el seu patrimoni, fent constar, amb el suficient detall, les mencions necessàries per a la seua identificació i les que resulten necessàries per reflectir la seua situació jurídica i la destinació o ús a què estan sent dedicats.