L'Equip de Govern manifesta la seua intenció de mantenir el servei de la UNED adaptant-lo a les titulacions i alumnat del municipi

El delegat d'Educació, José Manuel Tarazona, recorda: “A Sagunt per 4 mitges titulacions subvencionem a la UNED amb més de 100.000 euros. A València, per 30 titulacions, subvencionen amb 55.000 euros”
Imagen 1
En relació al tema de la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED), l'Equip de Govern de l'Ajuntament de Sagunt destaca que, tal com porta fent des de fa mesos, s'està fent un esforç per a mantenir el servei. Ara bé, la UNED ha d'entendre que ha d'adaptar-lo i racionalitzar-lo segons la realitat de les titulacions que s'estan oferint i l'alumnat del municipi. A més, assenyala que en cap moment ha donat per concloses les negociacions mantingudes amb els responsables de la UNED i que segueix obert a les converses segons les premisses citades. 

Així mateix, el consistori va aprovar recentment un pagament a la UNED corresponent al primer semestre d'enguany d'acord als informes d'Intervenció. 

Concretament, el delegat de Cultura i Educació de l'Ajuntament de Sagunt, José Manuel Tarazona, manifesta: “Qui tanca la UNED de Sagunt és el govern del Partit Popular, que és qui ha tret la ‘Llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l'administració pública’ que diu que l'any que ve les entitats locals no poden continuar subvencionant la UNED. Nosaltres volem que continue la seu a Sagunt. Però també hem de tenir en compte que hem de fer inversions en llibres de text, per a Primària i Secundària, i projectes educatius i socials”.

Tarazona recorda: “A Sagunt per 4 mitges titulacions subvencionem a la UNED amb més de 100.000 euros. A València, per 30 titulacions, subvencionen amb 55.000 euros”. 

El delegat de Cultura i Educació indica: “Nosaltres prenem decisions en funció dels informes tècnics i d'intervenció econòmica del nostre Ajuntament, que són ajustats a la llei. Exigim, per tant, la màxima transparència en totes les subvencions que concedeix l'Ajuntament de Sagunt”.