L'equip de Govern ofereix a Lafarge la possibilitat de treballar en un nou conveni que complisca la llei per a regular l'activitat extractiva

Els departaments de Medi ambient, Activitats i Urbanisme asseguren que no és possible obrir noves pedreres en la zona de Margues i el Pinyal, ja que suposa actuar en contra de la legislació vigent
  
Els regidors de l'Equip de Govern, José Vicente Muñoz, Teresa Garcia i Pablo Abelleira
Aquest matí ha tingut lloc una reunió de la comissió especial sobre el conveni entre  L’Ajuntament de Sagunt i l'empresa cementera Lafarge. En la mateixa s'ha abordat la sol·licitud d'informació per part de la Generalitat Valenciana prèvia a la tramitació de la Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) d'una activitat extractiva en la zona de Margues promoguda per l'empresa Lafarge, en una localització pròxima a l'actual pedrera de Salt del Llop explotada per aquesta empresa. 

La regidora delegada de Medi ambient, Teresa García, en una roda de premsa posterior a la reunió, ha explicat que l'Ajuntament de Sagunt va a aportar els informes pertinents de cara a la tramitació de la DIA, així com el projecte de paratge natural de la muntanya de Romeu, la informació sobre les afeccions als veïns residents en zones properes i el conveni de 2013 entre l'Ajuntament i Lafarge. Igualment ha explicat que des de 2009 s'ha produït una modificació legislativa d'àmbit superior que ha deixat desfasat el Pla General d'Ordenació Urbana de Sagunt i ha posat com a exemple l'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana que considera prioritaris els valors territorials de la franja costanera i per tant limita les activitats de major impacte paisatgístic i ambiental, entre les quals s'inclouen les activitats extractives.

D'altra banda, segons ha afirmat, existeixen pronunciaments de l'administració autonòmica sobre el sòl forestal que consideren incompatible l'activitat extractiva en muntanya pública protegida, com és el cas de la muntanya de Romeu, perquè es perden les característiques que han generat la seua protecció. Per tant, no seria possible, tenint en compte la legislació vigent, l'obertura de noves pedreres en les zones alternatives a l'actual pedrera Salt del Llop contemplades en el conveni citat, és a dir, les zones de Margues i el Pinyal.

Així doncs, l'Equip de Govern es mostra partidari d'oferir-li a l'empresa Lafarge la possibilitat de treballar en un nou conveni adaptat a la normativa vigent i amb tot el rigor tècnic adequat per a no incórrer en il·legalitats, “un acord que concilie els interessos de l'empresa, de les persones i del paratge natural”, explica Teresa García.

La delegada de Medi ambient, que ha estat acompanyada pel regidor d'Urbanisme, Pablo Abelleira, i el regidor de Promoció Econòmica, José Vicente Muñoz, ha declarat que “el que aquest govern vol és respectar la legalitat i mantenir els llocs de treball, així com preservar els interessos de les persones afectades en aquest cas, que no solament és l'empresa Lafarge sinó que ho són també els veïns que resideixen prop de la zona i els treballadors de l'empresa, al mateix temps que es respecta la muntanya com ben natural de tots”. 

L'Equip de Govern considera que les àrees forestals estratègiques han de preservar-se i que caldrà promoure la creació de la figura de Paratge Natural en tota la zona, així com buscar una solució per a l'activitat extractiva satisfactòria per a totes les parts, fora de muntanyes d'utilitat pública o en aquells terrenys en els quals actualment ja s'ha produït un impacte irreversible perquè existeix un permís previ.

La nova proposta també pretén conèixer quants recursos queden en l'actual pedrera Salt del Llop, per a poder establir el temps que es pot seguir treballant. Aquest estudi, segons ha explicat Teresa García, es realitzarà de forma conjunta entre l'Ajuntament i l'empresa Lafarge. Amb el mateix s'evitaran contradiccions com voler seguir en la pedrera Salt del Llop si aquesta no té recursos o voler iniciar una pedrera en la zona de Margues, on es produiria un impacte mediambiental que pateixen les zones ja explotades.