L'equip de Govern presenta una proposta de pressupost de 2016 que ascendeix a 71'2 milions d'euros

L'esborrany ha sigut presentat a la premsa i demà serà tractat en la comissió informativa pels grups polítics municipals
 
Guillermo Sampedro, Quico Fernández, Teresa García, Sergio Moreno i María Giménez
L'equip de govern ha fet públic l'esborrany dels pressupostos de l'Ajuntament de Sagunt  del 2016. La delegada d'Hisenda, Teresa García, ha estat acompanyada per l'alcalde, Quico Fernández, els regidors Guillermo Sampedro i Sergio Moreno i altres regidors de l'Equip de Govern.

Durant la presentació, s'han mostrat uns pressupostos en els quals es consoliden, finalment, un total d'ingressos i de despeses equilibrades en 71'2 milions d'euros.

Segons Teresa García, “un dels objectius d'este equip de govern és presentar el projecte de pressupostos i aprovar-los abans que finalitze el present any i estem a punt d'aconseguir esta meta”.

Aquests 71'2 milions d'euros es divideixen en 24'6 milions de despesa de personal, en 27'1 milions de despesa corrent (béns i serveis), 9'5 milions en el capítol d'inversions reals, 5'1 milions en transferències corrents, 3'5 milions en passius financers (pagament de deute) i 963.250 euros en despeses financeres, a més d'altres partides.

Tal com explica la regidora delegada d'Hisenda: “El que necessita l'ajuntament per a alçar la persiana és una quantitat considerable que hem hagut de reflectir ja que després tenir un pressupost prorrogat des de 2009 i de dos canvis normatius de classificació de les partides, evidentment, ha arribat un punt en el qual hi havia departaments en els quals no se sabia veritablement el que s'estava gastant i el que no”.

Segons la proposta presentada l'Ajuntament de Sagunt preveu ingressar 33'5 milions en impostos directes, 2'8 milions en impostos indirectes, 12'7 milions per cobrament de taxes, preus públics i altres ingressos, 14'9 milions per transferències corrents de l'Estat i d'altres administracions, així com d'altres partides com per exemple una operació de crèdit de 5'6 milions. Una de les novetats és l'aplicació d'una taxa aprovada fa uns anys per la utilització amb infraestructures del domini públic municipal per la qual es preveu ingressar fins a 800.000 euros, així com l'aplicació de l'IBI progressiu que es va aprovar amb la modificació de la corresponent ordenança reguladora.

En l'apartat de despesa social es preveu un total d'1 milió d'euros en ajudes d'emergència i es planteja la recuperació de la gestió directa de serveis com la Universitat Popular, el Salvament i socorrisme en les platges o l'Escola d'Estiu, amb el que “són uns pressupostos que aposten per les persones i també consoliden el servei públic, ja que, en anteriors legislatures hem patit un intent de privatització, que ha causat molt malestar, d'uns serveis que tenien gestió directa i funcionaven relativament bé. Per sort estos serveis són recuperats íntegrament per l'ajuntament en una clara aposta per mantenir els serveis públics i el progrés en els comptes”, assenyalava la delegada d'Hisenda.

D'altra banda, es pretén reforçar la promoció econòmica de la ciutat en dues vies, una primera per a ajudar a millorar l'ocupació, i una altra l'objectiu de la qual és promocionar la ciutat amb la finalitat d'atraure noves activitats i inversions.

Ca
l remarcar que 2016 serà un any en el que s'executarà tot allò que s'ha planificat en 2015 a través dels projectes inclosos en el pla de la Diputació (el carrer València i el solar del carrer dels Horts) amb el que el 2016 s'executaran moltes obres que vénen de la planificació de 2015, “encara que en enguany també hem fet un pressupost per a desenvolupar tota la cartera de projectes que siguen necessaris per a poder executar-los en 2017 ja que venim restringits pel Pla Econòmic i Financer (PEF).”, indica Teresa García.

En aquest PEF, l'ajuntament té prevista una operació de crèdit de 5,6 milions d'euros per a cobrir les despeses de sentències a les quals s'han de fer front: 5 milions en l'expropiació del solar dotacional escolar de darrere de Ciutat Mar i 600.000 euros en una expropiació en barri de “Baix vies”. Les altres inversions s'afronten amb recursos propis amb la col·laboració d'ingressos extraordinaris.

En Serveis Socials s'augmenta la partida respecte de 2009, així com també succeeix amb les partides d'Educació i Turisme reforçant d'aquesta manera les àrees que “entenem que tenen una incidència major en la projecció de la ciutat per a atraure una major capacitat econòmica”.

Aquests costos de despesa i de reforç estructural de l'ajuntament repercuteixen en les inversions, ja que aquesta partida no va a ser molt gran. L'Ajuntament disposa de 9 milions d'euros corresponents a inversions però 5.6 milions estan lligats a pagar les sentències, amb el que finalment solament es disposa de 3 milions d'euros. Aquesta quantia s'utilitzarà en la Plaça de la Concòrdia, en la Sendera Blava (que unirà els passejos marítims de Port de Sagunt i de Canet d'en Berenguer), l'ampliació de la Domus Baebia (seu dels tallers de cultura clàssica), una intervenció en l'edifici municipal d'Almardá per  millorar el seu ús cívic i en el nou pavelló d'handbol. Les altres inversions estan referides a la millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions municipals, segons han explicat els membres de l'Equip de Govern. 

Aquest projecte de pressupost serà debatut en diverses reunions de la comissió informativa d'Hisenda, serà presentat al Consell Econòmic i Social (CES) i en audiència pública.