La Corporació Municipal mostra el seu suport unànime al personal de la Residència Nuestros Hijos

L'ajuntament de Sagunt insta a la Conselleria a iniciar un procediment sancionador a l'empresa STURM 2000, SL després dels impagaments de diverses nòmines


La Corporació Municipal mostra el seu suport als treballadors i les treballadores de la Residència i Centre de Dia de discapacitats Nuestros Hijos. El personal de la residència va acudir al ple del passat 23 de desembre per a fer una crida a la població i a les autoritats polítiques a la recerca de solucions davant els continus impagaments durant els últims cinc anys per part de STURM 2000, SL.
 
Este centre, de titularitat pública i de gestió privada, s'encarrega d'atendre a persones amb discapacitat psíquica alta. STURM 2000, S.L., l'empresa adjudicatària del servei, deu la nòmina d'octubre, novembre i en breu vencerà la de desembre amb la paga extra. Segons els treballadors, l'empresa ha sigut denunciada per ells i sancionada per part de la Inspecció de Treball per este motiu. Esta situació també ha sigut demandada davant el TAL (Tribunal d'Arbitratge Laboral) per conflicte col·lectiu, arribant-se a una sèrie d'acords que, a dia de hui, segueixen sense complir.
 
L'única solució que la plantilla veia en 2014 era el fet que la concessió pública de la gestió del centre no li anara concedida a esta empresa, cosa que no va succeir ja que esta va presentar l'oferta més baixa. El passat 30 de novembre, en Assemblea de Treballadors, l'ajuntament va decidir promoure un posicionament per a sol·licitar el seu recolze en la línia de traslladar la disconformitat amb que l'empresa STURM 2000, SL continue portant este servei públic, a causa de l'incompliment reiterat dels compromisos adquirits, tant amb els treballadors com amb els usuaris i fins i tot amb el mateix Plec de condicions, que va regir l'adjudicació del servei per part de la Generalitat.
 


Els acords obtinguts van ser instar a la Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, a iniciar el procediment sancionador sobre la base de l'establit en els Plecs de condicions. L'objecte d’este procediment és que es tinguen en compte estos incompliments per a arrabassar-li la gestió i que STURM 2000, S.L. deixe de ser adjudicatària d’este servei. Esta moció d'urgència va ser aprovada per unanimitat.