La delegació de Participació Ciutadana presenta la nova Guia de Transparència

Esta guia està dirigida a associacions i Entitats No Lucratives (ENL) perceptores de subvencions i ajudes públiques

 


Amb la finalitat de recolzar a les Entitats No Lucratives i a les associacions que han obtingut ajudes públiques i subvencions i, d'aquesta manera, facilitar-los el compliment de la Llei, aquest matí s'ha presentat en l'Ajuntament de Sagunt la Guia de Transparència per part del fins ara regidor de Participació Ciutadana, Pablo Abelleira i la nova delegada María Giménez. Aquesta guia estableix un marc simple i clar de les seues obligacions i els facilita l'orientació sobre els aspectes de la Llei que necessiten atendre. D'aquesta manera, l'Ajuntament de Sagunt presta un suport efectiu a les ENL obligades per la Llei de Transparència.

Cal destacar que aquest ha sigut l'últim projecte del fins ara regidor de Participació Ciutadana, Pablo Abelleira, qui ha puntualitzat que “volem recolzar a les associacions, facilitar l'enfortiment del teixit associatiu i promoure el seu treball. Som conscients que la tasca de gestió i compliment de la legalitat s'està tornant cada dia més complexa i que les associacions han d'adaptar-se als nous requeriments i obligacions complexes. Cal construir un moviment associatiu més fort i amb més capacitat d'actuació, que continue amb la seua tasca de millora de la societat, perquè les necessitem”.

Les associacions i ENL obligades a complir amb la Llei de Transparència, són aquelles que perceben més de 100.000 euros anuals de subvencions o ajudes públiques, o si un 40% o més dels seus ingressos anuals provenen de subvencions o ajudes públiques (sempre que aconseguisquen com a mínim la quantitat de 5.000 euros).

D'altra banda, a més de les obligacions de transparència, la Llei 2/2015 valenciana estableix una nova obligació per a les associacions i entitats no lucratives si perceben, durant el període d'un any, subvencions de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana per import superior a 10.000 euros. Aquestes ENL, hauran de fer publicitat de les subvencions en la seua pròpia web o en el portal de la GV, indicant, almenys, l'entitat pública concedente, l'import rebut, el programa, l'activitat, inversió o actuació subvencionada. 
 

Pel que es refereix a les publicacions de les obligacions de transparència, les entitats amb un pressupost anual superior o igual a 50.000 € hauran de publicar tota la informació en les pàgines web de l'entitat. Per la seua banda, les entitats amb un pressupost anual inferior a 50.000 €, podran informar al públic a través dels mitjans electrònics oferits per l'Ajuntament de Sagunt en la seua pàgina web o la de l'Administració Pública de la qual provinga la major part de les ajudes o subvencions públiques rebudes.
  
En aquest sentit la nova delegada de Participació Ciutadana, María Giménez ha explicat que “aquesta guia de transparència compta amb una introducció a la cultura de transparència i, després, serveix per a explicar aspectes com què són les associacions sense ànim de lucre, què vol dir que una associació no té ànim de lucre, quins són les associacions i entitats sense ànim de lucre obligades a complir la Llei de Transparència i com fer-ho, així com la forma de pujar la informació al Portal d'Associacions de l'Ajuntament de Sagunt, i més qüestions importants en la matèria. D'aquesta manera, aquesta guia servirà d'exemple perquè aquestes associacions tinguen més llum en la burocràcia, ja que en moltes ocasions totes i tots som desconocedores dels seus moviments”.

Finalment, per a poder presentar tota la informació al Portal d'Associacions de l'Ajuntament de Sagunt, les entitats podran realitzar-ho de dues formes diferents, encara que preferentment s'haurà d'elaborar a través de mitjans electrònics, emplenant el Formulari de Transparència de comunicació de la informació (aquest formulari es troba en la seu electrònica de la web municipal). Aquest tràmit és totalment gratuït i no es rebrà cap comunicació per part de l'Administració. La segona forma de presentar la informació és mitjançant un tràmit presencial, presentant en els registres públics el Formulari de Transparència emplenat correctament.