La delegació de Personal organitza el curs “Protocol d'actuació en actes de terrorisme yihadista” per a agents de Policia Local

Esta acció formativa té com a finalitat dotar als alumnes de coneixements jurídics i tècnics sobre esta problemàtica, així com ensenyar-los formes d'actuació
 
El curs “Protocol d'actuació en actes de terrorisme yihadista” del Pla de Formació 2015 de l'Ajuntament de Sagunt, dirigit als agents de la Policia Local, ha començat hui, 29 de juny. Esta acció formativa tindrà lloc fins al pròxim 2 de juliol i té com a finalitat dotar als alumnes de coneixements jurídics i tècnics sobre esta problemàtica, així com ensenyar-los formes d'actuació. 

Segons explica el regidor delegat de Personal i Règim Interior, Sergio Moreno, el curs, homologat per l'Institut Valencià de Seguretat Pública, “té un vessant pràctic per a formar a l'alumnat sobre l'adopció de mesures d'autoprotecció. A més, s'ensenyaran tècniques d'intervenció que permeten donar una resposta eficaç amb major seguretat i eficàcia, disminuint els riscos tant propis com de tercers”.

Cal destacar que la delegació de Personal de l'Ajuntament de Sagunt ha dissenyat el Pla de Formació per a 2015 amb l'objectiu d'afavorir una gestió eficient que promoga l'ús de noves tècniques i la capacitació dels recursos humans, sobretot en el desenvolupament eficaç dels serveis públics de la Corporació Municipal. La seua aplicació pretén consolidar una oferta formativa vinculada a les necessitats de l'Administració per a la prestació dels serveis públics i el manteniment de l'equilibri entre una oferta estable de formació bàsica sobre coneixements generals i la necessària renovació de continguts. La finalitat és difondre una cultura d'innovació, iniciativa i responsabilitat mitjançant una actualització constant de coneixements i tècniques de gestió.