La Delegació de Personal va fer 356 contractacions de personal en 2016

De les 127 persones que encara continuen en actiu 24 són funcionaris, 97 són personal laboral i altres 6 són becaris

L'Ajuntament de Sagunt, des del departament de Personal i al llarg del passat any 2016, ha fet contractacions, a més dels treballadors habituals, a un total de 356 persones, de les quals 127 segueixen actives. Del total de persones contractades, 136 ha sigut personal funcionari, 176 personal laboral i altres 44 becaris. Del total de personal que encara continua actiu, 24 són funcionaris, 97 són personal laboral i altres 6 becaris.

Des de la regidoria de Personal apostem per l'ocupació pública, s'ha procedit a l'activació de totes les borses de treball que es trobaven caducades pels anys transcorreguts sense haver-se activat cap procediment selectiu que permetera la seua renovació i en conseqüència la participació d'un major nombre de ciutadans en les pertinents contractacions temporals”, ha declarat el regidor de Personal, Sergio Moreno.

S'han remunicipalizado serveis com el de salvament marítim, la Escola d´Estiu, Campus Delfín o la Universitat Popular “oferint millors condicions laborals i oferint serveis de major qualitat”, aclareix Moreno. A més, s'ha produït “un canvi de tendència positiva, ja que aquest equip de govern ha optat per cobrir les vacants existents des de 2009, baixes ocasionades i vacances en alguns casos, per a millorar el funcionament de l'ajuntament”.

Per primera vegada des de 2010 l'ajuntament trau l'Oferta d'Ocupació Pública amb la convocatòria de 7 places d'agent de Policia i 2 Oficials. A més, amb l'entrada en vigor del pressupost i l'activació de la nova borsa d'administratius es pretén cobrir 7 vacants d'aquesta categoria.

També s'ha ampliat a jornada completa a 12 treballadores que provenien de l'extingida fundació de menjadors. De la mateixa manera, l'ajuntament s'ha acollit a les subvencions i programes que la comunitat autònoma o diputació provincial han patrocinat (EMCORP, Salari Jove).

A més, l'ajuntament ha aprovat un Pla d'Inversions Urgents en les àrees de Manteniment i Serveis Socials, que es va introduir com a novetat l'any passat, “que ha contribuït a pal·liar, en la mesura del possible, la desocupació en la nostra ciutat, prioritzant en tot moment situacions amb el risc d'exclusió social. Aquestes línies de continuïtat són les prioritàries juntament amb la creació d'ocupació d'aquesta delegació”, declara el regidor.