La delegació de Platges es reuneix amb els representants dels barets de platja d'estiu per a informar-los dels canvis en la legislació de Costes

Totes estes noves mesures i propostes han sigut ben rebudes i els representants dels barets de platja han sigut receptius amb elles


Durant el matí de hui, el regidor delegat de Platges, José Vicente Muñoz, ha mantingut una reunió informativa amb els representants dels barets de les platges de la localitat per a explicar-los els canvis que s'han produït en la legislació sobre les costes,  amb totes les novetats i obligacions que comporta.

Un dels canvis més significatius ha sigut que de cara a la pròxima època estival als barets de platja se'ls exigirà la instal·lació d'un bany de 3x3 com a màxim i obert al públic. Des de la delegació de Platges s'ha estat estudiant la possibilitat de fer coincidir estos banys els quals el propi consistori instal·la, públicament en les platges, intentant situar-los el més pròxims possible als barets de platja per a intentar, d'esta manera, reduir costos i compartir despeses. Una possible opció que barreja la delegació de Platges és que l'Ajuntament de Sagunt s'encarregue de les despeses d'evacuació de residus mentre que els locals siguen els s’encarreguen del manteniment dels banys.

Per la seua banda, cal assenyalar també el canvi en el reglament a l'hora del muntatge i desmuntatge dels barets de platja, ja que a partir del pròxim estiu, s'haurà de realitzar quan un dels agents de costes es trobe a la localització i, únicament es podrà executar, en una franja horària estipulada (abans de les 10 hores del matí o, posteriorment, després de les 19 hores).

D'altra banda, s'ha informat que la nova normativa també obligarà als barets a presentar els plànols de les seues estructures, així com també s'ha barrejat la possibilitat d'ampliar els horaris comercials, emplaçant el seu estudi a una futura reunió.

Finalment, des de la regidoria han informat de la implantació d’una nova ludoteca en la platja del Port de Sagunt, ja que el projecte pilot realitzat l'any passat en la platja d’Almardà, va tenir un balanç positiu. Per la seua banda, s'ha barrejat també la possibilitat de realitzar esdeveniments esportius, encara que tot açò s'acabarà d'aclarir i informar en la pròxima reunió.