La delegació de Serveis Socials augmenta la partida d’ajudes socials en 175.000 euros

El pressupost total ascendeix ara a 996.700 euros
Imagen 1
La delegació de Serveis Socials augmentarà la quantia per a la convocatòria de concessió d’ajudes socials econòmiques de 2015 en 175.000 euros, de manera que ara el pressupost total ascendeix a 996.700 euros. Aquest import serà distribuït i afegit als diferents processos selectius de la convocatòria anual.
 
Segons es recull en l'expedient de la convocatòria, l'Ajuntament de Sagunt pretén fer front a situacions concretes de necessitat o emergència social dels veïns/nes del municipi. A la vista que s'ha produït un notable increment en el nombre de peticions d’ajuda pel que fa a anys anteriors, es fa necessari realitzar una ampliació d'aquesta convocatòria ja que les peticions presentades no poden resoldre's per falta de crèdit. 
 
Les ajudes es destinaran, en cada cas, a cobrir necessitats bàsiques, situacions d'emergència social, alimentació infantil, a la compra d'ulleres graduades, medicaments, desplaçaments, pròtesis dentals, targetes de transport o audiòfons.