La delegació de Turisme fa un balanç de la temporada turística i confirma l'augment de l'ocupació i el creixement turístic

L'ocupació en el mes de juliol va ser del 88’8% i a l'agost del 90%
Imagen 1Imagen 2
La delegació de Turisme de l'Ajuntament de Sagunt ha fet un balanç que confirma que l'ocupació mitjana de Sagunt en el mes de juliol de 2016 ha sigut del 88,8%, quasi 12 punts per damunt del mateix període de l'any 2015, que va ser del 77% i un 18% superior a la de 2014. En el mes agost, amb el 90%, s'ha mantingut el creixement pel que fa a 2015 i l'augment del 16% respecte a 2014.
 
“La causa fonamental de l'augment dels percentatges d'ocupació al juliol, respecte a 2015, i del manteniment del 90% en el mes d'agost de 2016, ha sigut sens dubte l'atractiu de la nostra ciutat per als i les turistes que visiten la Comunitat Valenciana, que es beneficien del corrent ascendent de turisme estranger que visita Espanya durant els últims anys, afavorit per: l'oferta patrimonial, cultural, gastronòmica i natural (sol, platja, muntanya i marjals), la seguretat, el bon clima i els serveis turístics òptims, dels quals nostra ciutat participa”, ha assenyalat la regidora de Turisme, María Giménez. 
 
Giménez també ha indicat que “estar tan pròxims/es a la ciutat de València, ha propiciat que Sagunt siga destinació preferent des del punt de vista cultural per als/les turistes”. 
 
La delegada de Turisme ha recordat que el festival de “Sagunt a Escena” també ha contribuït a l'augment d'ocupació, ja que s'ha incrementat el nombre i varietat d'espectacles, la durada temporal i s'ha desenvolupat la branca alternativa del festival “Off Romà”. Açò comporta l'ocupació hotelera per part de les companyies que intervenen en el mateix i de les persones, turistes o visitants que acudeixen a aquest tipus d'esdeveniments. “Des d'aquesta regidoria hem treballat per a recolzar la iniciativa del festival, al costat de les regidories de Cultura, Tràfic i Patrimoni, Teatres de la Generalitat, la regidoria de Turisme de Canet d´en Berenguer, Adetursa, comerciants, hotelers i taxistes de la comarca. Tots han fet possible que sorgisquen nombroses iniciatives per a donar valor al festival”, ha afirmat María Giménez. 
 

María Giménez, regidora de Turisme
 
Així mateix, el manteniment de la qualitat de les platges i els serveis hotelers i de restauració ha afavorit l'augment de l'ocupació hotelera. “Es tracta de seguir avançant i millorant perquè any rere any el nostre turisme augmente, es faça extensible a tot l'any i siga el que aquesta antiga i fantàstica ciutat es mereix”, ha especificat la delegada de Turisme. 
 
Quant a l'afluència en les dues oficines de turisme municipals, durant els mesos de juliol i agost de 2016 es dedueix un lleuger augment del nombre total pel que fa al 2015, passant de 5.185 a 5.439, la qual cosa suposa un augment del 5%. Per contra, a l'agost s'ha produït un lleuger descens de 3.811 en 2015 a 3.413 en el 2016, encara que hi ha hagut un significatiu augment de les demandes turístiques, passant de 5.699 a l'agost de l'any passat a les 8.038 a l'agost d'enguany, la qual cosa suposa un increment d'al voltant del 50%. També hi ha hagut un manteniment del turisme internacional pel que fa a 2015 al juliol i agost. 
 
El descens de visitants a l'agost, demandants d'informació en les oficines de turisme municipals, és a causa d'un descens del turisme de ciutadans procedents de Madrid i de la Comunitat Valenciana, mantenint-se en les altres comunitats respecte a 2015.
 
Les xifres totals són les següents:
 
                                               Juliol                                       Agost
                                     2015         2016                         2015      2016
Espanya:                      4.185        4.414                        3.811     3.413
Internacional:           1.000         1.025                       1.460     1.387
 
Per Comunitats Autònomes, en els mesos de juliol i agost de 2016 destaquen: Madrid, amb un 21%; molt seguida de la Comunitat Valenciana, amb un 17%; Aragó; Catalunya; Castella i Lleó; Castella la Manxa; País Basc i Andalusia. Del turisme internacional destaquen en particular els/les francesos/es amb el 53%, seguits pel turisme procedent d'Itàlia amb el 10%, el 6,67 d'alemanys/es i el 6,22 d'anglesos/es. Els/les demandants d'informació de Sagunt han significat un 32,56% del total nacional, la qual cosa ressalta l'interès i ús de les oficines de turisme per part de persones residents a Sagunt. En l'àmbit internacional, com és tradicional, França és el país que més ens visita, amb un 42%; seguit del Regne Unit, amb un 10%; Itàlia, amb un 8,6%; Amèrica, amb un 7,9%; i Alemanya, amb un 7,3%.
 
Concretament, al juliol i agost hi ha hagut un total de 15.830 demandes d'informació front a les 11.137 dels mateixos mesos de 2015, la qual cosa suposa un increment d'al voltant del 40%. Les més usuals han sigut: informació local en general, activitats culturals, festes, transports i comunicacions, oci, paratges naturals, rutes, gastronomia, etc.