La Junta de Govern acorda l'adhesió de l'Ajuntament de Sagunt al Portal de Transparència

El Portal de Transparència té com a objectiu facilitar l'accés a tots els ciutadans a la informació que siga d'interès general per a garantir la transparència de l'activitat de l'Administració Pública
Imagen 1Imagen 2
La Junta de Govern Local ha aprovat l'adhesió al Portal de Transparència, que s'emmarca dins de la llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de les entitats locals.

El Portal de Transparència Local, impulsat pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, pretén ser un punt de trobada i difusió entre els ciutadans i l'Administració Pública, afavorint el dret del ciutadà a accedir a la informació pública. 
Així doncs, a través d'este Portal de Transparència, l'Ajuntament de Sagunt es compromet a publicar de forma periòdica i actualitzada la informació el coneixement de la qual siga rellevant per a garantir la transparència de la seua activitat relacionada amb el funcionament i control de l'actuació pública. 

El delegat de Participació Ciutadana, Pablo Abelleira, declara que des de la seua delegació “s'està treballant en el desenvolupament del Portal de Transparència de Sagunt perquè siga més fàcil la participació dels ciutadans en matèria política”. Este portal s'inclourà en la pròpia web de l'Ajuntament de Sagunt, amb unes millores del disseny i accessibilitat de la pàgina, amb la finalitat de facilitar l'accés dels ciutadans a la información. Este portal, segons ha explicat Abelleira, pretén estar en funcionament a principis d'octubre. 

Este acord marc de col·laboració exigeix al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques l'execució d'un projecte pilot que servisca com a prova pràctica de la viabilitat del projecte. A mes l'obligació d'activar el procediment electrònic permetent als ciutadans l'accés a la informació pública per mitjans electrònics facilitant-los un usuari d'identificació i autenticació per mitjà de la plataforma electrònica Cl@ve. 

Les administracions adherides al Portal de la Transparència tenen dret a un curs-guia sobre l'ús de les utilitats i eines d'este portal, així com a posseir la infraestructura suficient per a dur a terme este servei, destinant a açò un equip no superior a dues persones que comptarà amb l'obligació de mantenir actualitzat el contingut del portal i fer un ús eficient del mateix. Així mateix, les Entitats Locals hauran de parar esment de primer nivell a totes les demandes i necessitats dels empleats públics que treballen per al Portal de la Transparència.