La Junta de Govern adjudica per 15.972 euros el contracte de l'Assessoria Jurídica en Immigració de l'Ajuntament de Sagunt

Aquest servei ofereix informació, orientació i assessorament en la tramitació d'expedients, així com fomenta la participació ciutadana
Imagen 1
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sagunt, a proposta de la delegació de Benestar Social, ha aprovat adjudicar el contracte menor per a prestar els serveis de l'Assessoria Jurídica en matèria d'Immigració a Mónica Rives Bueno, per un import total de 15.972 euros (IVA inclòs). 

La regidora de Benestar Social i portaveu de l'Equip de Govern, Davinia Bono, ha destacat: “Amb aquest servei ajudem i assessorem als nous veïns que han decidit venir a viure a la nostra ciutat en els tràmits que necessiten realitzar per a facilitar la seua adaptació i conèixer la nostra cultura, la nostra tradició i senyals d'identitat”. 

Cal destacar que el servei de l'Assessoria Jurídica en matèria d'Immigració el presta un llicenciat/a en dret amb coneixements en matèria jurídica d'immigració. Concretament, ofereix informació, orientació i assessorament per a tramitació de permisos de residència i treball, sol·licituds d'asil i reagrupació familiar, nacionalitat per a menors, etc. A més, s'encarrega de la tramitació i el seguiment fins a la resolució dels expedients de les demandes que s'atenen en el servei.

A més, el servei també s'encarrega de fomentar la participació dels ciutadans immigrants en accions formatives de caràcter grupal (entitats professionals, etc.) o de caràcter comunitari (població en general) que s'organitzen des del departament de Serveis Socials o des de qualsevol altre departament municipal que treballe en matèria d'immigració.

Entre les obligacions de la persona adjudicatària destaca la presentació en el departament municipal de Benestar Social d'una factura detallant el nombre de persones ateses, els serveis prestats, assessoraments realitzats a la Corporació Municipal, als diferents departaments i la participació en fòrums relacionats amb la immigració en els quals participe el consistori. A més, haurà de disposar d'un sistema de localització i comunicació ràpida i directa, així com elaborar memòries del servei i propostes de millora. 

El contracte tindrà una durada fins al 31 de desembre de 2015, amb possibilitat de pròrroga durant un any més.