La Junta de Govern aprova la convocatòria de subvencions de foment i promoció d'actes festius

La convocatòria s'obrirà l'endemà de fer-se pública en el BOPV i finalitzarà el 21 d'abril
Imagen 1

La Junta de Govern aprova la convocatòria de subvencions en matèria de foment i promoció d'actes festius dirigides a entitats associatives, sense ànim de lucre, del municipi. Per a tal efecte, s'han pressupostat 35.000 euros.

 

Respecte als criteris a valorar del contingut del programa, es tindrà en compte que les activitats proposades es realitzen en espais públics de lliure accés, que siguen gratuïtes i conste així en la publicitat efectuada, la diversificació en el tipus d'activitats (culturals, lúdic infantils, recreatives, espectacles, etc.), que continguen actes per a totes les edats, innovació de les activitats proposades o l'impacte i la repercussió del projecte en la promoció de la ciutat.

 

Les bases de la convocatòria estan publicades en la pàgina web de l'ajuntament, en l'apartat Subvencions, beques i premis. La resolució del procediment de concurrència competitiva i la resta d'actes que es dicten, es notificaran als interessats mitjançant la seua publicació en la seu electrònica de la pàgina web de l'Ajuntament de Sagunt.