La Junta de Govern aprova la convocatòria de subvencions de foment i promoció d'actes festius

La convocatòria s'obrirà l'endemà de fer-se pública en el BOPV i finalitzarà el 21 d'abril
Imagen 1

La Junta de Govern aprova la convocatòria de subvencions en matèria de foment i promoció d'actes festius dirigides a entitats associatives, sense ànim de lucre, del municipi. Per a tal efecte, s'han pressupostat 35.000 euros.

 

Respecte als criteris a valorar del contingut del programa, es tindrà en compte que les activitats proposades es realitzen en espais públics de lliure accés, que siguen gratuïtes i conste així en la publicitat efectuada, la diversificació en el tipus d'activitats (culturals, lúdic infantils, recreatives, espectacles, etc.), que continguen actes per a totes les edats, innovació de les activitats proposades o l'impacte i la repercussió del projecte en la promoció de la ciutat.

 

Les bases de la convocatòria estan publicades en la pàgina web de l'ajuntament, en l'apartat Subvencions, beques i premis. La resolució del procediment de concurrència competitiva i la resta d'actes que es dicten, es notificaran als interessats mitjançant la seua publicació en la seu electrònica de la pàgina web de l'Ajuntament de Sagunt.

L'Ajuntament crea el Club de Lectura per a Majors

25 de novembre 2022

A través d'esta iniciativa, que s'inaugura dijous que ve, 1 de desembre, es pretén impulsar l'oferta d'activitats d'envelliment actiu, orientades a promoure i reforçar les capacitats personals, socials i culturals de les persones majors participants