La Junta de Govern Local aprova destinar 82.639 euros en subvencions en matèria de cooperació

La convocatòria anual de subvencions per a la cooperació internacional serà de 72.739 euros i es podran presentar sol·licituds fins a 30 dies després de la publicació de la mateixa en el BOP de València
Imagen 1
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sagunt ha aprovat en matèria de Cooperació destinar 82.639 euros per a dues subvencions nominatives i una convocatòria de subvencions per a la cooperació internacional. Concretament, s'ha aprovat la convocatòria anual de subvencions per a la cooperació internacional serà de 72.739 euros. El termini per a la presentació de les sol·licituds per a aquesta convocatòria serà de 30 dies després de la publicació de la convocatòria en el BOP de València. D'altra banda, també s'ha aprovat una subvenció de 7.000 euros al projecte de “La tenda de tot el mon: Sagunt pel comerç just”. I una subvenció nominativa de 2.900 euros a la Associació Morvedre Acull pel projecte de sensibilització de la problemàtica migratòria en el Camp de Morvedre. 


El regidor delegat de Cooperació, Guillermo Sampedro, ha destacat que “amb aquestes subvencions anem a contribuir al fet que Sagunt siga una ciutat solidària i a més recuperem les polítiques de cooperació internacional que havien quedat desmantellades en els últims anys”.

La convocatòria anual destinada al foment de la cooperació Internacional és en règim de concurrència competitiva i l'objecte, condicions i la finalitat de la concessió de la subvenció serà sobre dues línies. La primera que finançarà projectes d'inversió en infraestructures bàsiques per al desenvolupament de les següents finalitats: creació, dotació i millora de les infraestructures bàsiques de la salut, educació o gestió del cicle de l'aigua; i el finançament de projectes de desenvolupament d'un sector productiu. Accions econòmiques i financeres que tinguen com a objectiu el desenvolupament econòmic i social dels municipis. 

D'altra banda, la segona línia es refereix al finançament de les despeses correctes per al manteniment i l'engegada de projectes per al desenvolupament de qualsevol de les següents finalitats: atenció soci sanitària i lluita contra pandèmies; millora de les condicions educatives, millora de les capacitats productives, la formació i la capacitació professional; l'acte abastiment de les necessitats bàsiques; el desenvolupament comunitari de les poblacions mitjançant la cooperació tècnica; promoure la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, la defensa de grups de població més vulnerables, combatre la pobresa infantil, ajudar a indigents i altres minories i la protecció i respecte dels drets humans. A més de projectes i ajudes d'emergència humanitària de caràcter urgent i dirigides a regions afectades per la guerra, el fam, malalties o catàstrofes naturals sobrevingudes per conflictes entre països. 

Concretament es destinaran 25.000 euros a la línia 1, i 47.739 a la línia 2. L'execució no podrà superar la data del 30 de juny de l'any següent a la convocatòria i el terme de resolució i notificació de la convocatòria serà el 30 de desembre de 2016. 

La finalitat del projecte Sagunt pel Comerç Just integra sis activitats. Concretament es tracta del dia mundial del Comerç just, activitats en centres educatius d'infantil i primària, sensibilització en centres de secundària, cicle de xarrades i col·loquis, les jornades “estira el fil”, i l'impuls i acreditació de Sagunt ciutat pel comerç just.

D'altra banda, la finalitat de la subvenció nominativa a la Associació Morvedre Acull per a realitzar el projecte de sensibilització de la problemàtica migratòria en el Camp de Morvedre és la realització de “cercles de silenci” o concentracions ciutadanes mensuals, quatre conferències d'experts en relació amb temàtiques de refugiats, situació dels centres d'internament d'immigrants, política migratòria europea, estereotips i prejudicis, tres taules redones amb la presència de dones immigrants musulmanes que exposen la seua experiència vital, “Històries de vida” que es tracta d'intervencions en mitjans de comunicació local sobre les seues maneres de vida, i la realització d'un concert o activitat musical a càrrec de corals locals.