La Junta de Govern Local aprova el projecte de demolició de la Pèrgola de la Plaça de la Concòrdia

La redacció del projecte de demolició i la seua posterior execució ha sigut dut a terme per l'empresa Geocivil S.A
Imagen 1Imagen 2
La Junta de Govern Local ha aprovat aquest matí el projecte de demolició de la Pèrgola situada en la Plaça de la Concòrdia del Passeig Marítim de Port de Sagunt.
Aquest contracte li va ser adjudicat el passat 22 d'octubre, per part de la Junta de Govern Local, a l'empresa Geocivil S.A. per un total de 19.431€ (IVA inclòs). Segons l'acord, els treballs objecte d'aquest contracte s'han executat dins del termini de dos mesos des de la notificació del present acord.
 
Cal recordar que al juny de 2014 es va emetre un informe del departament de Manteniment comunicant que s'havien detectat deficiències en l'estructura de la pèrgola de la Plaça de la Concòrdia, després d'una inspecció sobre l'estat de conservació de les instal·lacions relacionades amb el funcionament de les platges. Com a mesura cautelar, abans de l'inici del període estival, es va procedir al tancament de la Plaça de la Concòrdia, que a dia d'avui continua tancada per a evitar l'accés a la mateixa.
 
Així doncs, després d'ordenar als Serveis Tècnics Municipals de Manteniment procedir a realitzar les gestions encaminades a l'íntegra demolició d'aquest espai, i notificar el present acord a la Demarcació de Costes i als departaments d'Urbanisme i Medi ambient, la Junta de Govern Local ha aprovat el citat contracte.