La Junta de Govern Local aprova el projecte de parc arqueològic en el Solar del carrer Horts-Ordóñez

El termini d'execució de les obres és de 6 mesos i compta amb un pressupost de licitació de 526.780 euros
Imagen 1Imagen 2
 
La Junta de Govern Local ha aprovat el projecte de reurbanització del solar de la calle Horts- carrer Ordóñez i carrer Remeie, amb la finalitat de convertir-ho en un parc arqueològic. El termini d'execució de les obres és de 6 mesos més el temps necessari per a la tramitació i obtenció de les autoritzacions i compta amb un pressupost de licitació de 526.780 euros. També es van aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars. 
 
La portaveu de l'Equip de Govern, Davinia Bono, ha recordat que “Aquest projecte que es va donar a conèixer en audiència pública i les xarxes socials sota el lema -Tu decideixes- on els ciutadans van opinar i van aportar les seues valoracions de les obres, s'inclourà dins de l'itinerari arqueològic de la ciutat, fet que ajudarà per a donar més valor a aquestes restes arqueològiques”.
 


L'excavació arqueològica va permetre descobrir part de la fonamentació i murs d'un edifici monumental porticat d'època romana, que se sumisca als vestigis de diferents èpoques existents en aquest espai: la romana; la medieval, amb les restes del Convent de la Trinitat; i els diferents elements d'èpoques posteriors, que mostren una àmplia i important seqüència històrica. 
 
La superfície total d'actuació és d'1.608 metres quadrats. La nova plaça serà accessible des dels tres carrers i s'aconseguirà la cota de –2’50 metres en la qual es troben les restes a través d'escales, terrasses i rampes que possibiliten el seu pas a persones amb discapacitat, segons la normativa vigent. La zona verda estarà formada per gespa i arbrat autòcton. Una de les novetats és que el tractament de les mitgeres dels edificis adjacents es realitzarà mitjançant un jardí vertical amb diverses espècies que es plantaran i creixeran en una estructura que se situarà al costat de la mitgera. 
 
Amb el projecte es pretén que les restes siguen observades des de qualsevol punt de la plaça i que el propi recorregut permeta l'estudi dels mateixos. A més, en la cota inferior existeix una terrassa de major dimensió que permet un acostament a les restes, així com la possibilitat que les persones s'agrupen durant les possibles visites guiades.