La Junta de Govern Local aprova la convocatòria de subvencions per al foment de l'esport en edat escolar

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el pròxim 30 de març
Imagen 1
 
La Junta de Govern Local ha aprovat, a proposta de la delegació d'Esports de l'Ajuntament de Sagunt, la regidora del qual és Tania Ortiz, efectuar la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva amb destinació a la promoció de l'esport en edat escolar i la participació en jocs esportius per al curs escolar 2015-2016 per un import de 267.000 euros.
 
Segons ha explicat la portaveu de l'Equip de Govern, Davinia Bono, aquesta convocatòria està dotada amb 267.000 euros, que es distribueixen de la següent manera: 91.000 euros en 2015 i 176.000 euros en 2016. Cal destacar que està emmarcada en l'activitat de foment i promoció de l'esport en edat escolar que l'Ajuntament de Sagunt realitza en els últims anys, fent ús dels centres escolars i de les instal·lacions esportives municipals durant l'horari extraescolar.
 
Els sol·licitants del programa seleccionaran el mòdul adequat a l'activitat o grup a impartir en funció de les hores setmanals de realització de l'activitat i el total del còmput de les hores de concentració o arbitratges del programa que procedisquen, d'acord amb la modalitat esportiva.
 
Els mòduls es distribueixen en diversos apartats com són: Preesport i Escoles Esportives de Promoció, Escoles d'Iniciació Esportiva, Esport Adaptat i Mòduls de Coordinador.
 
Els coordinadors per a cada modalitat esportiva, designats per l'Ajuntament, a proposta dels sol·licitants del programa, s'ajustaran al previst en la normativa. A setembre es procedirà a realitzar el procés d'inscripció dels alumnes. Aquells grups o mòduls que no aconseguisquen un mínim d'alumnes no s'activaran i, en conseqüència, l'import de la subvenció concedida es veurà disminuït en funció dels mòduls o cursos no activats. A més, es podrà concedir la subvenció al següent mòdul o curs que s'haja quedat en llista d'espera per motiu de l'assignació de recursos.
 
Els beneficiaris podran sol·licitar l'assessorament tècnic per a l'emplenament dels formularis disponibles en la pàgina web de l'ajuntament, a través del telèfon 96 265 58 79 i el correu electrònic atencion.deportes@aytosagunto.es.
 
Fins al 30 de març es podran presentar les sol·licituds a aquesta convocatòria. El termini de resolució i notificació de la convocatòria serà de tres mesos.