La Junta de Govern Local aprova les bases de selecció de monitor/a de la branca professional d'imatge personal

Este procés s'emmarca dins del Programa d'Aula Compartida (PAC) que desenvoluparà la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Imagen 1

La delegació de Personal i Règim Interior de l'Ajuntament de Sagunt ha iniciat els tràmits per a formalitzar la contractació temporal sistemàticament de concurs d'un monitor/a de la branca professional d'imatge personal, i la posterior formació d'una borsa de treball de la mateixa categoria, a fi de cobrir les necessitats de caràcter temporal que es puguen produir, que prestarà serveis dins del programa d'acció comuna denominat “Aula Compartida”, desenvolupat per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, a través dels centres d'educació secundària dels municipis i els ajuntaments.

 

Davant la posada en marxa d’este programa, l'Equip de Govern va adoptar l'acord d'assumir les despeses de funcionament d’este programa en el municipi, que complementarà en el seu desenvolupament el pla municipal d'absentisme escolar, entre uns altres. El programa Aula Compartida per al curs acadèmic 2017/2018 està gestionat per l'àrea d'Ensenyament municipal.

 

S'han elaborat i aprovat les bases de la convocatòria esmentada per a la selecció d'un monitor en imatge personal, que complementarà el vessant pràctic de la docència. Estes bases es trobaran en la web de l'Ajuntament la próxima setmana, a disposició de les persones interessades que vulguen participar.

 

Segons la delegació de l'Àrea d'Administració Local i Transparència, es pretén continuar el pla marcat pel que fa als recursos humans, donant participació als ciutadans i ciutadanes en l'ocupació i, en este cas i al costat de l'àrea d'Ensenyament, cobertura laboral a la posada en marxa de serveis públics i al repte social.