La Junta de Govern Local aprova les bases de selecció per a la contractació de persones aturades per al Pla d'Intervencions Urgents en Serveis Socials

Les bases s'han desenvolupat des de l'Àrea de Serveis Socials ja que aquest pla s'ha creat per a realitzar una sèrie d'actuacions que el seu objectiu principal és reduir i pal·liar la taxa de desocupació de la ciutat


La Junta de Govern Local, ha aprovat, avui, les bases de selecció per a la contractació de persones aturades amb destinació a diferents programes d'inversions desenvolupats des de l'Àrea de Serveis Socials. 
 
Aquesta modalitat s'estableix fonamentalment en l'execució d'obres d'interès social, amb un conjunt de mesures destinades a aquells sectors de la nostra població que es troben en situació de risc d'exclusió social, i la dotació econòmica de la qual s'eleva a 200.000 euros, destinada a la contractació d'equips tècnics compostos per Treballadors Socials, Auxiliars d'Ajuda a domicili i Tècnics Superiors en Integració Social.
 
L'Ajuntament de Sagunt ha aprovat el Pla d'Inversions Urgents Municipal per a l'exercici 2016 que s'ha creat per a realitzar una sèrie d'actuacions, l'objectiu final de les quals s'orienta a reduir i pal·liar la taxa de desocupació de la ciutat, i les situacions de desigualtat social i econòmica que deriven d'aquesta circumstància. La primera novetat que aporta el Pla d'Inversions Urgents, és la selecció directa per part de l'Ajuntament seguint criteris estrictament socials.
 
Aquesta modalitat s'estableix fonamentalment en l'execució d'obres d'interès social, amb un conjunt de mesures destinades a aquells sectors de la nostra població que es troben en situació de risc d'exclusió social, i la dotació econòmica de la qual s'eleva a 200.000 euros, destinada a la contractació d'equips tècnics compostos per Treballadors Socials, Auxiliars d'Ajuda a domicili i Tècnics Superiors en Integració Social.

El Pla d'Inversions Urgents aprovat contemplarà igual que la convocatòria aprovada avui, l'establiment com a principals demandants i per tant, objectius prioritaris del pla, als aturats de llarga durada, parats sense prestació per desocupació, dones amb càrregues familiars i parats el nucli familiar de les quals manque d'ingressos i es tindrà en consideració la renda familiar.

El regidor delegat de Personal, Sergio Moreno, ha explicat que “Aquesta és la primera part del Pla d'Inversions Urgents que es portarà a terme, amb la contractació de 2 Treballadors Socials, 4 Auxiliars d'Ajuda a domicili i 6 Tècnics Superiors d'Integració Social, per una durada de 6 mesos. Aquest pla introdueix diverses novetats entre elles la selecció prèvia sol·licitud dels aspirants, com demanaven els sindicats i la Plataforma d'Aturats i Precaris del Camp de Morvedre, i no mitjançant el Servef, que no filtrava en molts casos les persones més necessitades”. Sergio Moreno ha afegit que “Una altra de les novetats, és que es tindrà en compte a usuaris de Serveis Socials, amb el que pretenem arribar a les persones més necessitades, el motiu d'ampliar-ho a 6 mesos és perquè els treballadors que tinguen càrregues familiars tinguen una prestació de 21 mesos i sense càrregues familiars de 6 mesos”. Moreno ha conclòs que “També una diferència a destacar, és que no es destina tot el pla a obres com ha ocorregut altres anys, amb la qual cosa poden acollir-se un altre tipus de perfils professionals que al seu torn es reverteix en ajuda a altres persones que ho necessiten com a atenció a menors i persones majors amb necessitats. Pel que considere que aquest pla és més social i divers que els anteriors”.