La Junta de Govern Local ha aprovat la concessió d'una subvenció de 24.000 euros al centre ocupacional SOCOLTIE

Aquesta ajuda es destinarà al pagament de l'auxiliar de transport i menjador, a despeses del manteniment del centre, llum i aigua, activitats d'oci i temps lliure i a la lliga Copava
Imagen 1
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sagunt, Seguint ha aprovat la concessió d'una subvenció nominativa al centre ocupacional SOCOLTIE per un import de 24.000 euros. Aquesta ajuda es destinarà al pagament de l'auxiliar de transport i menjador, a despeses del manteniment del centre, llum i aigua, activitats d'oci i temps lliure i a la lliga Copava. 

La regidora delegada de Benestar Social, Davinia Bono, ha explicat que: “Dins de l'àrea de Benestar Social són molt importants les ajudes a entitats de la localitat que el seu objectiu és ajudar a altres persones. Les administracions gestionem de forma directa determinats serveis, però també col·laborem amb un altre tipus d'entitats per a contribuir amb la seua labor”.

La subvenció, també podrà destinar-se a retribucions i despeses de personal que ajude a la realització de l'activitat; a despeses de material especifique de l'activitat; assegurances d'accidents o responsabilitat civil; petites despeses de reparació, manteniment i conservació de béns; altres despeses diverses com els de publicitat propaganda, organització de reunions, conferències i esdeveniments; despeses relatives a la realització de cursos afectes a l'activitat subvencionada i despeses d'assessoria fiscal, laboral o comptable.

El TSJ-CV no admet el recurs de Lafarge i la sentència que donava la raó a l'Ajuntament sobre la restauració del perímetre de la pedrera Salt del Llop passa a ser definitivament ferma

26 de novembre 2021

La companyia va presentar sengles recursos de cassació davant el Suprem i la cort de justícia autonòmica que han sigut en tots dos casos no admesos. Ara hauria d'abonar 9,3 milions d'euros i el Consistori iniciarà els tràmits per a obrir un expedient d'execució subsidiària per a restaurar la zona