La Regidoria d'Educació i Joventut presenten el curs 2015 – 2016 de l'Escola Municipal de Teatre

L'Ajuntament de Sagunt facilitarà un servei docent a l'Escola Municipal de Teatre a través de monitors encarregats del desenvolupament de la tasca pedagogicoartística

Aquest matí, la Regidoria d'Educació i joventut ha presentat, al Casal Jove de Port de Sagunt, el nou curs 2015 – 2016 de l'Escola Municipal de Teatre, un projecte creat amb l'objectiu de consolidar l'activitat teatral en la ciutat, abordant el fet teatral en una doble vessant: la pedagògica i la de creació teatral. Actualment l'escola teatral té ja inscrits 300 alumnes aproximadament.


El regidor d'Educació, José Manuel Tarazona, ha declarat que “el nostre objectiu és continuar potenciant el teatre des del punt de vista formatiu, perquè aquest treball reverteix no solament en el potencial creatiu, sinó també en la cultura i tindrà una transcendència socialitzadora en els xiquets i la resta del poble”.


Aquesta escola de teatre, serveix com a via per a poder iniciar a totes les persones interessades a aprendre els principis tècnics bàsics del teatre, al mateix temps que pretén ser un laboratori de creació teatral, potenciant un espai de trobada i de perfeccionament per a qui emprèn la cerca del desenvolupament professional o amateur d'aquesta activitat. El regidor de Joventut, Guillermo Sampedro ha declarat que, “l'equip de govern vol incorporar el teatre com a eina de transformació social i d'anàlisi de la societat i sobretot generar una aposta per l'acció col·lectiva enfront de l'individual. Sobretot és una idea molt interessant perquè serveix de laboratori de creació, de reflexió i d'anàlisi per a transformar la societat, i per açò anem a intentar consolidar esta aposta en el temps”.


L'Ajuntament de Sagunt prestarà un servei docent a l'escola teatral a través de monitors encarregats del desenvolupament de la tasca pedagogicoartística i
de direcció de les activitats de creació i difusió d'espectacles paral·lels, resultants del projecte educatiu. La durada d'aquest contracte es perllongarà durant un any amb possibilitat d'una pròrroga, previ acord entre ambdues parts. Tarazona, ha explicat que “s'han agilitat totes les traves administratives per a poder començar el curs de manera regular”.


Les activitats de l'Escola Municipal de Teatre estaran dirigides a tres sectors de la població tenint en compte, d'una banda, els diferents Programes de Formació Pedagògica, i d'altra banda, les seues edats i els departaments responsables de la seua gestió. En primer lloc, el programa
“Jugant Al Teatre” el qual consta ja de 20 grups, va dirigit a escolars de 3 a 12 anys dels col·legis públics i concertats de Sagunt. En segon lloc, el programa “Teatre per a Joves” que té 2 grups, es dirigeix a adolescents i joves entre 12 i 18 anys i finalment el programa “Cursos de Formació Actoral” amb 3 grups , el qual va enfocat a totes aquelles persones majors de 18 anys que busquen un espai per a desenvolupar i millorar la seua expressivitat.


Cada taller inclourà, dins del seu programa, com a mínim, les següents activitats: improvisació, expressió (corporal, vocal, espai i ritme), joc dramàtic o dramatització i finalment, les tècniques d'interpretació i representació (manipulació de titelles i/o d'altres objectes, teatre d'ombres, teatre negre, manyaga, teatre dansa, etc.).


Tots aquests programes de formació descrits respondran a una sèrie d'objectius encaminats a fer de l'Escola Municipal de Teatre un centre dinàmic, obert i creatiu, donant-li d'aquesta manera, la màxima difusió i integrant-ho en la vida cultural del municipi.


Sergi Juesas, membre de l'empresa adjudicatària Camí de Nora, ha declarat que
“hi ha molta gent jove apuntada a l'Escola Municipal de Teatre i esperem que els polítics entenguen que és un projecte que s'està fent cada vegada mes gran i que per tant necessita més suport perquè està funcionant molt bé i estem molt contents”. En la mateixa línia, el seu company Ismael Bereje ha destacat que “en l'actualitat l'escola ja és més gran del que sembla perquè no solament portem els 20 grups subvencionats sinó un total de 65, a més a més, en deu anys ha variat negativament la construcció de l'estructura de l'escola perquè abans hi havia més grups subvencionats i amb el temps s'han retallat”.


Finalment durant els mesos de maig i juny del pròxim any es posarà en valor tot allò que els alumnes han après al llarg del curs a través de la ja coneguda
“Mostra de Teatre de l'Escola Municipal”.