Les obres d'adequació, neteja i posada en valor del parc Sant Cristòfol ja han finalitzat

Els treballs han consistit en l'eliminació de les paleres, la creació d'un circuit de running, la instal·lació de mobiliari urbà amb materials reciclats i la instal·lació d'una zona de pícnic

Les obres d'adequació, neteja i posada en valor del parc Sant Cristòfol ja han finalitzat. Els treballs han sigut encarregats per la delegació de Manteniment de l'Ajuntament de Sagunt, s'han adjudicat a l'empresa Sanco Infraestructures S.L., per un pressupost de 118.555 euros, i s'emmarquen dins del Pla d'Inversions Financerament Sostenibles (PIFS) de la Diputació de València.
 
El delegat de Manteniment, Pepe Gil, ha destacat: “Hem recuperat aquest Bé d'Interès Cultural (BIC), un lloc emblemàtic, per al gaudi dels ciutadans, que presentava deterioracions que calia solucionar i sense possibilitat fàcil d'accés. Com a conseqüència de la utilització de plàstics en el mobiliari urbà i la implantació de gran quantitat d'espècies arbòries autòctones, s'ha pretès crear un parc en el qual el manteniment siga mínim i la sostenibilitat, una realitat garantida”.
 
La inversió ha tingut en compte nombrosos aspectes. Pel que fa al medi ambient, s'han eliminat espècies invasores com la opuntia màxima, també coneguda com palera. Concretament, s'han omplit 76 camions amb una càrrega d'entre 10 i 12 m3, la qual cosa suposa prop de les 80 Tm. de vegetació antròpica eliminada. No obstant això, a causa de la naturalesa del terreny i les característiques de la planta es farà un seguiment de forma periòdica, fins a la seua eliminació definitiva. 
 
A més, s'ha creat un circuit de running per a l'ús públic, amb desnivells i una longitud d'un quilòmetre de llarg. També s'han construït zones de passeig, amb àrees de descans i vistes panoràmiques. 
 
Així mateix, per al mobiliari urbà s'ha usat un material realitzat a partir de plàstics reciclats, amb més de 215.000 envasos. Un aspecte positiu és que no serà necessari el manteniment, ja que a conseqüència del producte amb el qual està fabricat no li afecten els insectes, la humitat o el sol i les pintures i grafits es netegen fàcilment. També s'ha instal·lat una zona de pícnic amb bancs, taules i papereres, que ha sigut tradicional en el municipi i que es trobava en un estat de deterioració avançada. D'igual forma, s'han instal·lat panells informatius. 
 
S'han ampliat les zones verdes, amb tots els beneficis que açò comporta per als ciutadans i la seua relació amb l'entorn. S'ha col·locat terra vegetal i talussos en la zona sud de la muntanya, en un solar pertanyent a Sistemes Generals, així com arbres i vegetació autòctona.
 
Pel que fa a la accessibilitat i seguretat, s'han adoptat mesures que milloren i garanteixen l'ús i gaudi de la totalitat del parc, amb nous accessos i baranes per a millorar la seguretat, sobretot en la plaça de l'ermita. El camí d'accés a la mateixa s'ha reparat i s'ha consolidat el terreny proper a la zona urbana.
 
Cal destacar que s'han trobat restes arqueològiques, de les quals s'ha realitzat el corresponent aixecament topogràfic, per a la seua localització i posterior estudi.

A més, segons indica el delegat Pepe Gil, s'està estudiant la possibilitat de construir paellers en una zona autoritzada.

 Pepe Gil, regidor de Patrimoni i Contractació