Les obres de rehabilitació urbana de l'entorn del carrer Herois executades amb el Pla d'Ocupació de les Administracions suposen una inversió de 128.623 euros

L'alcalde de l'Ajuntament de Sagunt, Sergio Muniesa; el delegat de Manteniment, José Luis Martí; i la regidora de Patrimoni i Contractació, Laura Casans; han comprovat el desenvolupament de les actuacions


 D'esq. a der. El delegat de Manteniment, José Luis Martí; l'alcalde de Sagunt, Sergio Muniesa; la regidora de Patrimoni i Contractació, Laura Casans; i els tècnics encarregats de la supervisió de les actuacions

  
Les obres de rehabilitació urbana de l'entorn del carrer Herois, situada en el casc històric de Sagunt, suposen una inversió de 128.623 euros. L'alcalde de l'Ajuntament de Sagunt, Sergio Muniesa; el delegat de Manteniment, José Luis Martí, i la regidora de Patrimoni i Contractació, Laura Casans; han comprovat el desenvolupament de les actuacions emmarcades en el Pla d'Ocupació Conjunta de les Administracions Públiques, en el qual participa l'Ajuntament de Sagunt. 
  
Cal destacar que el carrer Herois i el seu entorn ja va començar a rehabilitar-se fa uns mesos amb el II Pla d'Ocupació i es van destinar 131.000 euros. 
 
L'alcalde de Sagunt, Sergio Muniesa, ha explicat que “vam escometre la primera fase amb el II Pla d'Ocupació i ara amb el Pla d'Ocupació Conjunta de les Administracions Públiques finalitzem aquesta actuació i no solament millorem i posem en valor la trama urbana de la ciutat històrica sinó que aprofitem per a millorar les infraestructures. Totes les obres dels Planes d'Ocupació tenen una important tornada social ja que, d'una banda, adeqüem els carrers pels quals transiten els nostres veïns i turistes, al mateix temps que creem llocs de treball”. 
 
Les obres consisteixen bàsicament en la repavimentació del carrer Herois, en el tram comprès entre els creus amb el carrer Escipions i el carrer Major, així com en el tram del carrer Escipions en paral·lel al carrer Major. Concretament, es duen a terme demolicions en funció de la rasant del paviment existent. Quant als encintats, els materials a emprar són vorades de rodeno i la tendència és aconseguir una plataforma única per al tràfic rodat i dels vianants. Les rígoles i les mestres s'executaran mitjançant llamborda de granit, igual que els paviments.
 
Pel que fa a les barreres urbanístiques, se suavitzaran els pendents amb rasants. A més, s'habilitaran rampes per a salvar desnivells en substitució d'esglaons, passamans o baranes en els punts de major desnivell. Els paviments proposats milloraran l'adherència dels ferms. No està previst actuar en el clavegueram ni tampoc en les xarxes de proveïment. 
 
Un total d'onze treballadors s'encarreguen de l'execució dels treballs: un encarregat, sis oficials de primera i quatre peons. La durada prevista de les obres és de tres mesos. L'import total de les actuacions ascendeix a 128.623 euros, que es reparteixen en 86.532 € per a la mà d'obra i 42.350 € per als materials. 
 
 Imatges de les obres de rehabilitació del carrer Herois