Les obres del parc comercial “Encreuament de Camins” s'iniciaran aquest mes de juny amb una inversió total de 90 milions de euros

Entre ocupació directa i indirecte els promotors estimen que es crearan aproximadament 1.000 llocs de treball quan estiga a ple rendiment
Imagen 1Imagen 2
  
Aquest matí s'han presentat a les autoritats locals i als mitjans de comunicació els detalls del futur parc comercial “Encreuament de Camins”, que suposarà una inversió total de 90 milions d'euros i la creació d'aproximadament 1.000 llocs de treball quan estiga a ple rendiment. 
 
Les obres d'aquesta gran àrea comercial començaran aquest mes de juny amb els treballs previs necessaris per a la urbanització d'una extensió total de parcel·la de 120.000 m2, dels quals 20.000 m2 es destinaran al centre comercial i 25.000 m2 al parc comercial, segons ha informat José Antonio García, de l'empresa promotora Wit Retail. Aquesta àrea comercial i de serveis comptarà amb 2.600 places d'aparcament en superfície i la inversió total serà de 90 milions d'euros, dels quals 50’3 seran aportats per l'empresa promotora en la construcció i urbanització del propi parc i la resta, 39’7 milions és la inversió prevista en el condicionament de les naus i locals per a albergar la seua activitat comercial.
 
De moment, han confirmat que s'instal·laran signatures com Decathlon, Fifty Factory, AKI Bricolatge, Jardineria i Decoració, Burger King, Puppen Toys, un gran hipermercat la marca del qual no ha sigut desvetlada i moltes altres tendes de moda, llar, electroimagen, calçat, complements, automoció, gasolinera i establiments de restauració. També es va a donar cabuda al comerç local, i segons han confirmat en l'actualitat hi ha 21 sol·licituds d'empresaris de la ciutat per a instal·lar-se.
 
Les obres d'urbanització del parc comercial, que se situa en una zona entre l'avinguda L’Advocat Fausto Carruana i l'avinguda Benjamin Franklin que s'estén cap a l'Oest, dins del macrosector IV, la reparcel·lació del qual va aprovar la Junta de Govern divendres passat, començaran en el pròxim mes de juny i la data d'obertura està prevista a la fi de 2016 o en el primer trimestre de 2017, segons les previsions del representant de l'empresa, que ha estat acompanyat de Julián Castellblanque, en representació de l'Agent Urbanitzador del macrosector. Segons ha indicat García, el parc comercial, del que aproximadament un 70 % de la seua superfície ja està venuda o en vies de contractació, generarà uns 650 ocupacions directes en el seu funcionament habitual i durant campanyes puntuals o temporades de major demanda podrien arribar a contractar-se eventualment a altres 100 persones. L'hipermercat que es va a instal·lar, que tindrà una superfície d'uns 10.000 m2 , incrementarà aqueixes xifres d'ocupació directa en unes 160 persones. També han explicat que l'estimació d'ocupació indirecta de personal de seguretat, transport, etc. se situa entorn de 250 ocupacions.
 
 L'alcalde de l'Ajuntament de Sagunt, Sergio Muniesa, ha explicat en l'acte de presentació que: “Açò és un somni fet realitat. Fa uns anys, en 2010, quan vam fer l'aprovació inicial, recorde que Alser ens va plantejar una urbanització de l'únic sector que ningú havia tocat en l'època en la qual més s'havia desenvolupat l'urbanisme en la nostra ciutat i que era el Macrosector IV. Va vindre amb una idea, segons la qual, mantenint aqueixa estructura residencial del 51% del terreny es podia crear un sector comercial important i recolzem aqueixa idea”. 
 
En la fase de construcció i desenvolupament del parc comercial, que es preveu que serà de 18 mesos, es generaran uns 200 ocupacions que seran necessaris per a dur a terme totes tasques corresponents a la fase prèvia a l'obertura del mateix. Segons han explicat s'ha signat el document Activa Ocupació de l'Ajuntament de Sagunt, segons el qual, l'empresa es compromet voluntàriament a contractar a persones inscrites com a demandants d'ocupació no ocupats en els serveis públics d'ocupació o en els programes de foment d'ocupació de l'Ajuntament de Sagunt i que estiguen empadronats en el municipi de Sagunt.
 
Muniesa també ha recordat que: “Fa sis mesos vaig tenir l'oportunitat d'estar en el Fòrum Europa parlant de la necessitat d'un espai comercial estratègic en la nostra ciutat i que havíem apostat per crear espais comercials i per diversificar el nostre teixit productiu. Uns mesos més tard, tenim dos sectors comercials importantíssims en la nostra ciutat, un és L’Epicentre que està funcionant i un altre que avui ultima la seua presentació i en el qual des del 2012 hem treballat en totes les tramitacions, malgrat les dificultats afegides que ha generat la situació de crisi econòmica”. 
 
L'alcalde ha agraït l'esforç a Alser per creure en un projecte i en una idea que han compartit, a tots els tècnics municipals, a l'empresa Wit Retail perquè és una aposta molt important en la nostra ciutat i també als grups polítics que han cregut en aquest projecte únic i estratègic. Muniesa ha afirmat que “Amb aquesta conjunció d'administració i un agent urbanitzador d'ací amb una iniciativa empresarial es farà més gran i fort a la nostra ciutat”. 
 
Segons l'estudi realitzat per l'empresa el parc Creue de Camins serà la primera opció de compra per proximitat per a més de 243.000 habitants censats, el nucli principal dels quals seran els més de 92.500 habitants de Sagunt i de les localitats adjacents o properes, al que se suma l'efecte del turisme i de les segones residències.