Participació Ciutadana convoca subvencions en matèria de promoció de l'associacionisme veïnal

L'Ajuntament de Sagunt destina subvencions amb valor de 25.000 euros per a entitats del municipi sense ànim de lucre que podran sol·licitar-se fins al divendres 12 de maig

Centre Cívic, edifici on s'ubica la regidoria de Participació Ciutadana
 
La regidoria de Participació Ciutadana convoca subvencions en matèria de promoció de l'associacionisme veïnal. Les activitats han d'estar realitzades per entitats del municipi sense ànim de lucre.
 
La finalitat és promoure una xarxa ciutadana participativa, solidària i compromesa que treballe i potencie serveis d'interés general per a la col·lectivitat. S'estableix una línia de subvenció per als següents programes: Valors i Ciutadania; Experiències d'esplai i socialitzadores; Formació i enfortiment associatiu; Informació i comunicació.
 
Per este motiu, l'Ajuntament de Sagunt destina una partida pressupostària de 25.000 euros. El règim de concessió de les subvencions és de concurrència competitiva. La Comissió de valoració estarà constituïda pels membres integrants de la Comissió Informativa en matèria de Benestar Social.
 
La resolució es notificarà per escrit de manera individual als interessats. De la mateixa forma, la resolució del resultat del procés de concurrència competitiva es publicarà en la Seu Electrònica, en la secció Subvencions.
 
El termini de presentació és fins al divendres 12 de maig, després d'haver sigut publicada la convocatòria en el BOP.