Participació Ciutadana edita el llibre ‘Formació per a la gestió d'associacions i entitats sense ànim de lucre’

La guia s'oferix a les entitats participants i a totes les associacions que encara no s'han inscrit en els cursos formatius

El departament de Participació Ciutadana ha editat el llibre ‘Formació per a la gestió d'associacions i entitats sense ànim de lucre’. El tom està disponible en valencià i en castellà i s'oferix en versió impresa a les entitats participants i a totes les associacions que encara no s'han inscrit en els cursos formatius.

Podrà descarregar-se en la web Participa Sagunto, o punxant en els següents enllaços http://participasagunto.es/wp-content/uploads/guia_associacions-valenci%C3%A0-versi%C3%B3-final.pdf (versió valencià) i http://participasagunto.es/wp-content/uploads/guia_asociaciones-castellano-version-final.pdf (castellà).

Es tracta d'un llibre que consta de tres guies: ‘Guia de transparència per a entitats sense ànim de lucre perceptores de subvencions i ajudes públiques’ (ja editada anteriorment); ‘Guia per a definir un projecte i elaborar una memòria d'activitats’ i ‘Guia per a la justificació dels projectes subvencionats per l'Ajuntament de Sagunt’ (revisada i actualitzada).

A més, este llibre compta amb un annex amb els models i documents més usuals per a les associacions, amb la finalitat d'ajudar en els tràmits administratius més comuns per a les entitats.La regidora de Participació Ciutadana, María Giménez, ha declarat: “En les nostres polítiques del canvi apostem per reforçar la xarxa associativa en el nostre municipi. Per açò estem prestant el màxim suport a les associacions, no solament incrementant les partides per a subvencionar els seus projectes, actualitzar i millorar els instruments, normatives municipals de concessió i justificació, etc. Però el més important és l'aposta pels cursos de formació per a associacions: durant 2016 i 2017 hem realitzat 8 cursos de formació als quals han assistit 83 associacions diferents de tots els àmbits (esportives, socials, educatives, festives etc. ) la qual cosa hem valorat com molt satisfactori i ens anima a seguir mantenint esta oferta formativa perquè les entitats sense ànim de lucre continuen treballant pels seus objectius de la manera més eficient possible i realitzant la important tasca social que han vingut desenvolupant fins ara”.

Els autors i autores d’este llibre formen part del personal públic de les àrees d'Intervenció i de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Sagunt, els qui al costat de col·laboracions externes han realitzat un treball excel·lent i també han participat com a docents en els cursos de formació de 2017.