Un total de 1.736 alumnes d’ESO han participat en activitats de prevenció de drogodependències i altres trastorns addictius

Aquesta iniciativa s'emmarca dins del programa de prevenció de drogodependències que ha desenvolupat la delegació de Benestar Social de l'Ajuntament de Sagunt durant el curs 2014-2015
Imagen 1
El programa de prevenció de drogodependències que ha desenvolupat la delegació de Benestar Social de l'Ajuntament de Sagunt durant el curs 2014-2015 ha finalitzat amb bons resultats. Un total de 1.736 alumnes d'Educació Secundària Obligatòria (ESO), un 63% del total, han participat en activitats de prevenció de drogodependències i altres trastorns addictius. També s'han posat en marxa altres iniciatives que igualment han tingut acolliment, com és el cas de les jornades de cinema i educació en valors o les activitats de prevenció per a alumnes de formació professional, així com per a pares i mares. 

La intervenció preventiva en l'àmbit escolar que es contempla en el VIII Pla Municipal de Prevenció de Drogodependències i Altres Trastorns Addictius 2012-2015 consisteix en un disseny d'activitats formatives i informatives, amb la finalitat de modificar aquells factors de risc de l'aparició de conductes addictives. Un altre objectiu d'aquest programa és reforçar el procés educatiu en l'àmbit escolar de manera que es promocionen hàbits de vida saludables i una cultura que incloga el rebuig al consum de drogues. En general, els objectius del programa són: introduir en el currículum educatiu activitats destinades a la prevenció, reforçar la intervenció dels educadors a través de la formació i l'assessorament, així com conscienciar a les famílies de la seua responsabilitat en la intervenció preventiva. 
 
El 90% dels Centres de Secundària desenvolupen una intervenció preventiva en drogodependències i altres trastorns addictius a diferents nivells. Concretament, la taxa de cobertura total de l'alumnat és del 63%, ja que 1.736 estudiants, d'un total de 2.737 que cursen Educació Secundària Obligatòria en la localitat, participen en activitats de prevenció de drogodependències i altres trastorns addictius organitzades per la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives. Açò suposa que s'ha aconseguit la taxa més alta d'estabilitat dels últims quatre anys.
 
Durant el curs 2014-2015 l'activitat “Escola de Prevenció per a Pares i Mares” ha sigut oferida a totes les AMPA dels Centres escolars de la localitat. També s'ha fet difusió de la novena edició del curs virtual per a pares “En Família”, organitzat per la FAD en col·laboració amb la Conselleria de Sanitat. A més, per a aquest curs s'ha posat en marxa també la primera edició del curs virtual per a pares i mares “En Família: Aprofundint”. 

Quant a la prevenció per a estudiants de Formació Professional Bàsica, atès que l'alumnat és diferent i el seu nivell de consum més elevat, la intervenció preventiva amb aquest grup s'ha dissenyat com una prevenció selectiva. Dels 7 Centres on s'imparteix Formació Professional Bàsica, col·laboren amb el programa 5, la qual cosa suposa un 71%. La taxa de cobertura total és del 63%, ja que 76 alumnes i alumnes, d'un total de 121 que cursen Formació Professional Bàsica en la localitat, participen en activitats de prevenció de drogodependències i altres trastorns addictius. 
 
Cal destacar que 200 estudiants han participat en les jornades de cinema i educació en valors. Aquests alumnes i alumnes han assistit a la projecció de la pel·lícula “El Diari de Greg”. 
 
En 2009 es va establir un Protocol d'Intervenció davant Consum de Drogues per a tractar possibles casos que aparegueren en l'alumnat dels centres d'Educació Secundària. Des de la implantació d'aquest Protocol fins al curs que acaba de finalitzar (2014-2015) no s'ha notificat cap cas per part dels Centres Educatius. No obstant açò, durant aquest curs s'han notificat un total de vuit casos que afecten a joves de 15 a 17 anys. Tots ells presenten problemes relacionats amb el consum de drogues, però quatre han desenvolupat la intervenció preventiva i l'han finalitzat amb èxit.