Una moció d'Iniciativa Porteña aconsegueix el recolzament de l'Oposició per amonestar a l'alcalde

La proposició va ser aprovada amb els vots a favor del Partit Popular, Iniciativa Porteña, PSPV-PSOE i Ciutadans
Imagen 1
 
Una moció del grup municipal Iniciativa Porteña aconsegueix el recolzament de l'Oposició per a amonestar a l'alcalde. La proposició va ser aprovada amb els vots a favor del Partit Popular, Iniciativa Porteña, PSPV-PSOE i Ciutadans; així com amb els vots en contra de l'Equip de Govern format per Compromís, Esquerra Unida i ADN-Morvedre. 
 
A més, l'Oposició va exigir que “l'Alcalde de Sagunt no prenga la paraula en el ‘Tercer Torn’, deixant d'aquesta manera d'exercir un abús de poder per la seua banda” i “que siga respectuós tant amb els grups polítics com amb els seus regidors”.
 
Els grups municipals de l'Oposició també van exigir que “l'Alcalde de Sagunt done la màxima participació, diàleg i consens als grups polítics de l'oposició, fent-los partíceps dels temes importants i per això porte aquests temes al ple i convoque les comissions corresponents per a tractar aquests temes”. 
 
Segons s'arreplega en la moció: “El Sr. Fernández, Alcalde de Sagunt des del 13 de Juny, ha reiterat la ‘idea’ de ser l'equip de govern de la participació, la transparència i el diàleg, però el pas d'aquests 100 dies ha deixat clar la foscor i la falta d'informació que ha regit a aquest equip de govern respecte als regidors i als agents socials. Des que ha començat la legislatura ens ha ignorat en el tema de la participació, ens ha negat la informació i amb açò la transparència i ens ha presentat tots els temes ja aprovats per Junta de Govern o per resolució d'Alcaldia o com en el cas del tren de rodalies anunciant-ho en premsa sense que existisca una comunicació prèvia als grups polítics, malgrat existir un acord previ del ple com en altres casos: Pla d'Ocupació, Pla de Diputació, Lafarge...”. 
 
Per aquest motiu, l'Oposició va aprovar la moció d'Iniciativa Porteña per amonestar a l'alcalde “per la seua actitud autoritària, intolerant i prepotent durant el que portem de legislatura”. També van acordar, mitjançant una esmena a la proposició, traslladar el contingut de la moció als responsables de Compromís a València, Enric Morera i Mónica Oltra. 
 
A més, en la proposició s'afirma: “L'obscurantisme i la falta d'informació s'ha apoderat en aquests 3 mesos de legislatura gràcies a l'actitud del senyor Fernández, tenint el dubtós honor de ser l'Alcalde més autoritari, intolerant i prepotent de la història de la nostra Democràcia”. 
 
Així mateix, en la moció s'indica: “Però si no tenia bastant amb obviar i menysprear als grups polítics, que són els representants dels ciutadans, ha fet el mateix o pitjor amb les associacions, amb els sindicats i amb la representació civil de la nostra ciutat. Ha realitzat un pla d'ocupació amb un superàvit pressupostari, aconseguit amb l'esforç de tots els ciutadans, i ni tan sols ha convocat al Consell Econòmic i Social (CES) per a explicar-los les línies en què es basa el Pla d'Ocupació i així poder arribar a un acord amb ells. Així és com sempre s'havia fet fins hui, donant participació. Però sabent que no els anava a deixar aportar idees, ni tan sols els va convocar per a explicar-ho i per primera vegada en aquest Ajuntament, el consell assessor no ha participat en el pla d'ocupació”.
 
“Una altra acció de l'Alcalde és la de dir en premsa que s'han convocat totes les comissions i els consells municipals, i la realitat és que no totes les comissions s'han convocat, algunes d'elles les que són obligatòries com les ordinàries, i només un consell, el de la Dóna, s'ha realitzat”, recorda la proposició. 
 
Finalment, la moció assenyala: “Per si tot açò no fóra bastant, el Sr. Fernández en cada ple utilitza un nou mètode d'autoritarisme i prepotència, en el qual utilitza el seu càrrec i el seu poder per a realitzar els seus mítings particulars, que hem donat a cridar ‘Tercer Torn’. El ‘Tercer Torn’ es utilitzat per a arremetre contra els grups polítics o contra algun regidor en particular, sense que aquests puguen tenir possibilitat de resposta, una injustícia més provocada per la seua actitud dèspota i abusiva. Si aquesta actitud no canvia per part de l'Alcalde, ens veurem en l'obligació de demanar la seua dimissió”.