El Ple de l'Ajuntament de Sagunt mostra el seu suport als veïns i veïnes del complex Zarabanda

A més de continuar prestant, i millorar en la mesura que siga possible, el seu servei de mediació conveniat amb l'ICAV, comprometent-se a compartir totes les dades, perquè tots els veïns i veïnes puguen estar assessorats jurídicament

 

L'Ajuntament de Sagunt mostra el seu suport ferm als veïns i veïnes del complex Zarabanda, així com continuar prestant, i millorar en la mesura que siga possible, el seu servei de mediació conveniat amb l'ICAV, comprometent-se a compartir totes les dades, perquè tots els veïns i veïnes puguen estar assessorats jurídicament.

Així ho va aprovar el Ple de la Corporació Municipal per unanimitat en la seua última sessió ordinària, a través d'una moció proposada per diversos grups municipals i defensada per Roberto Rovira i Quico Fernández.

En el text exposat, s'indica que «en el municipi de Sagunt ens estem trobant amb tres situacions desagradables pel que fa a l'habitatge. D'una banda, està la finca de Pinaeta, per una altra el complex de Zarabanda i finalment una finca del carrer Magallanes». La moció continua explicant que, el cas de l'edifici Zarabanda, «és un dels més desafortunats pel fet que els veïns han patit una tremenda injustícia, sent estafats i sense regularitzar a escriptura pública la seua situació de lloguer o la seua possible compra en un futur per l'empresa propietària inicial. Esta situació ha deixat als veïns en una tessitura de desconcert, on la Sareb, actual propietària, ho va denunciar per via judicial i una sentència donava per nuls els seus contractes i a efectes legals, exposats davant un possible desnonament per ser catalogats com a ocupes, tenint tots els veïns els rebuts i lloguers al corrent de pagament».

La Sareb és una empresa que forma part de l'esquema plantejat per l'Estat espanyol i les autoritats europees per a recapitalitzar les entitats financeres més afectades per la crisi financera de 2008. Esta societat es va crear per a adquirir els immobles i els actius tòxics de les entitats rescatades després de la crisi. Quant a la composició de la Sareb cal destacar que el 50,14% pertany a l'Estat, a través del FROB (Fons de Reestructuració Ordenada Bancària), i la resta està en mans privades.

A més, altres acords recullen instar la Conselleria d'Habitatge i a la Direcció General d'Emergència Residencial, a continuar ajudant, i millorar esta ajuda en la mesura que siga possible, als veïns i veïnes a interpel·lar per una solució digna, on tots puguen tindre l'opció de mediació amb l'actual propietària de l'edifici, la Sareb; i instar l'actual propietària, la Sareb, a paralitzar el procés judicial, fins que hi haja una mediació i tots els veïns hagen sigut atesos i escoltats.

Per part del Grup Municipal IP es va proposar una esmena d'addició en la part dispositiva que deia que “este Ajuntament insta el Govern de la Nació a posar límit a estes pràctiques abusives de la Sareb” i el Grup Municipal Socialista va proposar que en este anterior punt proposat per IP, s'incloga, a més, ‘i al Congrés dels Diputats’. Totes dues esmenes van ser assumides pels ponents.

El Consell Agrari finalitza les labors de recuperació de la Font de Ribera

05 d’agost 2022

Una brigada formada per nou peons i un capatàs han millorat el drenatge de la font i altres obres de millora de la zona. Estes obres formen part de diverses actuacions dutes a terme amb fons del SEPE (400.000 €) i de l'Ajuntament (100.000 €) amb els quals s'ha contractat 67 persones parades