L'Ajuntament de Sagunt adjudica la construcció d'un carril bici entre els carrers Pic Caroig i Illa Menorca

La Junta de Govern Local també ha aprovat la sol·licitud d'una ajuda per a sufragar les despeses del Gabinet Psicopedagògic Municipal i el contracte menor de l'obra per a l'adequació de la sala d'infermeria del Centre de Salut de Baladre
Imagen 1
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sagunt ha aprovat, a proposta de la delegació de Patrimoni i Contractació de l'Ajuntament de Sagunt, l'adjudicació de les obres de construcció del carril bici dels carrers Pic Caroig i Illa Menorca a l'empresa Pavasal, per un import de 99.735 euros (IVA inclòs). A més, s'han aprovat altres temes com la sol·licitud d'una ajuda econòmica per a sufragar les despeses del Gabinet Psicopedagògic Municipal i el contracte menor de l'obra per a l'adequació de la sala d'infermeria del Centre de Salut de Baladre per un import de 2.171 euros. 

Segons ha explicat la portaveu de l'Equip de Govern, Davinia Bono, l'objectiu de la construcció d'aquest carril bici és facilitar als habitants el desplaçament en mitjans de transport no contaminants i ecològics. A més, es pretén donar continuïtat als trams existents en el carrer Verge del Losar que acaba en la intersecció amb el carrer Pic Caroig i un altre tram que discorre per la calle Illa de Menorca fins a la rotonda d'intersecció amb la calle Illa de Còrsega. 

Subvenció per a sufragar les despeses del Gabinet Psicopedagògic Escolar Municipal 2015.

En matèria d'Educació, s'ha sol·licitat a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport una subvenció per un total de 290.780 euros destinada a sufragar les despeses corrents del Gabinet Psicopedagògic Municipal. També s'ha adquirit el compromís de no disminuir ni anul·lar les quantitats que, per al manteniment d'aquest servei, es troben consignades en el pressupost. 

Els centres docents en els quals intervé el Gabinet Psicopedagògic Municipal són: CEIP Baladre, CEIP Maestro Tarrazona, CEIP Victoria i Joaquín Rodrigo, CEIP Ausiàs March, CC María Inmaculada, CC Sant Pere Apòstol i CFPA Miguel Hernández. 

La subvenció està destinada a cobrir les despeses del personal i les despeses del material psicopedagògic. Els membres adscrits al Gabinet Psicopedagògic Municipal són sis. 

Adequació de la sala d'infermeria del Centre de Salut de Baladre

En matèria de Patrimoni i Contractació, s'ha aprovat l'adjudicació del contracte menor de l'obra per a la “Adequació de la sala d'infermeria del centre de salut de Baladre” a Julián Moreno Villar per un import de 2.171 euros. 

Els treballs d'adequació inclouen: obra de paleta, pintura, fusteria de fusta i electricitat. Concretament es procedirà a la demolició d'un mur, retirada i apilament de mobiliari, desmuntatge d'instal·lació elèctrica, reparació i sanejat del sòl de la paret on s'adossava l'envà mitjançant arrebossat i pintat. També se substituirà la porta, se sanejarà la paret, es col·locarà el *rodapié i finalment es procedirà a la neteja final de l'obra.