La delegació de Comerç i Mercats concedirà subvencions per a la promoció comercial i la realització de fires

La Junta de Govern Local ha aprovat les dos convocatòries per un import de 30.000 i 12.000 euros cadascuna
Imagen 1
 
La delegació de Comerç i Mercats de l'Ajuntament de Sagunt ja ha iniciat la tramitació de les convocatòries per a la concessió de subvencions en enguany 2015 destinades a realitzar actuacions de promoció comercial i fires comercials per un import de 30.000 i 12.000 euros, respectivament. Així ho ha aprovat la Junta Local de Govern de l'Ajuntament de Sagunt.

D'una banda, la Junta de Govern Local ha aprovat efectuar la convocatòria per a la concessió de subvencions en matèria de foment d'activitats de promoció comercial per al present exercici de 2015 per una quantitat màxima de 30.000 euros. El règim de concessió d'aquestes subvencions es realitzarà en matèria de concurrència competitiva i el termini per a la presentació de la documentació és des de l'endemà de la publicació de la convocatòria fins al pròxim 6 de novembre.

El regidor delegat de Comerç i Mercats, Sergio Moreno, ha explicat que “des de l'Ajuntament de Sagunt tenim l'objectiu de fomentar la realització d'activitats promocionals i d'animació comercial en les diferents èpoques de l'any i per a reduir la fugida de despesa cap a altres localitats. Entre les actuacions destaquen: la promoció del comerç local, l'animació comercial en els nuclis urbans, la decoració de les zones i la publicitat del comerç”.

D'altra banda, l'Equip de Govern també ha aprovat efectuar la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització de fires comercials, amb la finalitat de fomentar la realització d'esdeveniments o activitats que tinguen com a objectiu la promoció i dinamització del comerç local per una quantitat màxima de 12.000 euros. Els beneficiaris hauran de presentar projectes en els quals participen com a mínim 20 comerços locals. Les quantitats que es concedisquen a cada entitat hauran de destinar-se a l'arrendament de béns i immobles, despeses d'organització de l'esdeveniment, muntatge, decoració, promoció, serveis professionals, despeses de reparació i manteniment, assegurances, productes alimentosos, farmacèutics, sanitaris i de neteja, vestuari, subministraments d'aigua, llum, etc. El règim de concessió d'aquestes subvencions es realitzarà en matèria de concurrència competitiva i el termini per a la presentació de la documentació també és des del dia després de la publicació de la convocatòria fins al pròxim 6 de novembre.

També s'ha aprovat fer pública la convocatòria d'aquestes subvencions mitjançant la publicació en el tauló d'edictes de l'Ajuntament de Sagunt, les oficines del PROP i la web municipal.