Pla General 1957

Pla General d'Urbanització del Port