ECOVID

ECOVID

ECOVID

Descripció del programa i requisits

Programa d’incentius a la contractació de persones desocupades per entitats locals.

Esta actuació pretén incrementar l’ocupabilitat de les persones desocupades d’almenys 30 anys d’edat a través de la pràctica professional, alhora que dota les entitats locals de mitjans humans addicionals que els permeten realitzar actuacions específiques en l’àmbit de les seues competències i els proporciona una major capacitat de resposta davant la conjuntura derivada per la incidència de la covid-19 en el seu territori.

Convocatòries:

2021.1 persona contractada, 1 any. 20.519,40 € de subvenció.