Píndoles formatives per a la cerca d'ocupació

Píndoles formatives per a la cerca d'ocupació

PÍLDORAS EMPLEO

El món laboral s'ha vist profundament afectat per la pandèmia mundial del COVID19. Després de l'anàlisi de les noves necessitats formatives, s'han dissenyat píndoles de duració curta per a dotar d'eines que permeten a la població (aturada o no) l'accés al món laboral, i/o la incorporació a aquest, en el context socioeconòmic actual de la comarca, mitjançant la capacitació i l'aportació de competències bàsiques en la cerca d'ocupació. Amb això es brinda un recurs formatiu flexible que s'adequa a les necessitats de la població usuària.

  • Com crear un Currículum
  • Carta de presentasió
  • Legislació laboral
  • Apoderament per a l'ocupació